Konkurs na nazwę i logo budynku planowanego na centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej