Lekcja otwarta – Adrian Krajewski

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Lekcja otwarta – Adrian Krajewski

Maj 25, 2019 - 16:38
Opublikowano w:

27.05.2019 r.

Przedmiot: Język angielski

Temat: Materiały autentyczne i ich wykorzystanie w procesie dydaktycznym.

Klasa: 2P/ gr. II