Lekcja otwarta – zdalna

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Lekcja otwarta – zdalna

Listopad 24, 2020 - 11:14
Opublikowano w:

Temat:
Dialog dotyczący reklamacji dostawy (rozmowa telefoniczna, wideokonferencja). Claim of delivery in the way of a phone call or video-conference.  

Prowadzący:
Justyna Majewska i Konrad Pawłowski

Formy pracy
Praca w grupach

Metody
•    Problemowa, podająca – tekstu przewodniego
•    Nauczanie programowane

Środki dydaktyczne
•    Komputer/platforma Microsoft Teams
•    Karta pracy z zadaniami (scenariuszami dialogów) w języku polskim i angielskim

Klasa: 3L gr.1 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie

Data: 27-11-2020,  10:35-11:20


UWAGA!
Osoby zainteresowane udziałem w lekcji otwartej proszę o kontakt:
justyna.majewska@zscku.konin.pl
konrad.pawlowski@zscku.konin.pl
celem dołączenia do grupy lekcyjnej.