Lekcje otwarte

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Lekcje otwarte

Maj 16, 2019 - 12:50
Opublikowano w:

Karina Duryńska

  • Klasa: 2 E
  • Temat: Zastosowanie nierówności kwadratowych w rozwiązywaniu zadań.
  • Termin: 17.05.2019, godz. 8.50
  • Sala: 209 C
 
Ksiądz Szymon Wiwatowski
  • Klasa: 2 P
  • Temat: Sakrament Pokuty i Pojednania - drogą powrotu do Boga
  • Termin: 20.05.2019
  • Godzina: 12.25-13.10
  • Sala: 209 C