Nowy harmonogram zajęć na formach zaocznych

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Nowy harmonogram zajęć na formach zaocznych

Listopad 25, 2020 - 09:49
Opublikowano w:

WAŻNY KOMUNIKAT !!!       

W związku  z sytuacją epidemiologiczną i ostatnimi decyzjami Rządu RP w sprawie funkcjonowania szkół (przedłużenie nauczania zdalnego, ustalenie ferii zimowych w I połowie stycznia 2021 r.)  zachodzi konieczność dokonania zmian w terminach organizacji zajęć na formach zaocznych dla dorosłych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o monitorowanie na bieżąco zaistniałych zmian w planie zajęć szkół dla dorosłych na stronie internetowej szkoły.

Nowy harmonogram zajęć na formach zaocznych:

ZJAZD nr 8
27.11.2020 r. - od godziny 15:30
28.11.2020 r.
29.11.2020 r.

ZJAZD nr 9
04.12.2020 r. -  od godziny 15:30
05.12.2020 r.
06.12.2020 r.

ZJAZD nr 10
11.12.2020 r. - od godziny 15:30
12.12.2020 r.
13.12.2020 r.

18.12.2020 r. –  od godziny 15:30
19.12.2020 r. – 20.12.2020 r. – sesja egzaminacyjna dla klas II LO, III LO, III LOn

ZJAZD nr 11 – TYLKO DLA FORM POLICEALNYCH
02.01.2021 r.
03.01.2021 r.

23.01.2021 r. – 24.01.2020 r. – sesja egzaminacyjna dla szkół policealnych

 

Dyrekcja
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie