O bezpieczeństwie pracy z Państwową Inspekcją Pracy

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

O bezpieczeństwie pracy z Państwową Inspekcją Pracy

Luty 19, 2021 - 11:37
Opublikowano w:

Dnia  17 lutego 2021r. uczniowie pierwszych oraz trzecich klas naszej szkoły wysłuchali prelekcji na temat „Zatrudnienie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe” oraz „Organizacja pracy przy monitorze” - wygłoszonej przez Panią Małgorzatę Kujawę i Pana Roberta Budzińskiego z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat w Poznaniu -  Oddział w Koninie.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z formami zatrudnienia pracowników młodocianych z jakimi mogą się spotkać w przyszłej pracy oraz - jakże ważne w dobie zdalnego nauczania – prawidłową organizacją pracy przy monitorze. Inspektorzy omówili zakres działania Państwowej Inspekcji Pracy, prawa pracowników młodocianych wynikające z Kodeksu Pracy, ale również udzielili przyszłym pracownikom kilku praktycznych porad.

EW