O prawie pracy z Państwową Inspekcją Pracy

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

O prawie pracy z Państwową Inspekcją Pracy

Grudzień 06, 2018 - 10:54
Opublikowano w:

W dniu 04.12.2018r. uczniowie klas ekonomicznych wysłuchali prelekcji  na temat „Zagrożenia w pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych”- wygłoszonej przez Panią Małgorzatę Kujawę i Pana Roberta Budzińskiego z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat w Poznaniu -  Oddział w Koninie.

Celem spotkania było zapoznanie uczniów z zagrożeniami z jakimi mogą się spotkać w przyszłej pracy zawodowej  oraz  prawami   przysługującymi  im  jako  pracownikom. Inspektorzy nie tylko omówili prawa pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, ale również udzielili przyszłym pracownikom biurowym kilku praktycznych porad.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Światowy Tydzień Przedsiębiorczości– Otwarta Firma, którego zadaniem jest aktywne wspieranie przedsiębiorczych postaw i inicjatywy młodych ludzi.

Organizator spotkania: Emilia Walczak