ODBIÓR ŚWIADECTW - PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA EPIDEMICZNEGO