POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

Kwiecień 19, 2021 - 09:03
Opublikowano w:

W dniu 14 kwietnia 2021 r. nasza szkoła zawarła porozumienie ze Szkołą Podstawową im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach.

Celem niniejszego porozumienia jest zapoznanie dzieci i młodzieży z kierunkami kształcenia w ZS CKU, kreowanie więzi uczniów – przyszłych absolwentów ww. SP z ZS CKU im.S.Batorego, a także kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości.

Współpraca pomiędzy Szkołą Podstawową im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach, a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, pozwoli na zaktywizowanie młodzieży do poszerzania własnych zainteresowań i doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem wyboru kierunku kształcenia oferowanego przez naszą szkołę oraz przygotowanie młodzieży  do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Koordynatorami niniejszego porozumienia są: Arleta Pilarska i Adriana Tabaczyńska.

AP