ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Sierpień 26, 2020 - 21:42
Opublikowano w:

Drodzy Uczniowie ZS CKU w Koninie,


1 września 2020 r. rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie uroczystej inauguracji. Spotkacie się w wyznaczonych poniżej salach z wychowawcą. Tego dnia zostaniecie też zapoznani z procedurami w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi na terenie szkoły w nowym roku szkolnym, w tym z zasadami organizacji zajęć w szkole obowiązującymi od września 2020 r.

1 PB* – LO - klasa pierwsza - policyjna i bezpieczeństwa wewnętrznego,
1 HE* – klasa pierwsza technikum handlowego i ekonomicznego,
1 I* - klasa pierwsza technikum informatycznego,
1 L* - klasa pierwsza technikum logistycznego.


Wejście do sal w budynku C – od strony bulwaru,
Wejście do sal w budynku B – od strony parkingu szkolnego,
Wejście do sal w budynku A – od ul. Wodnej.


Przy wchodzeniu na teren szkoły istnieje konieczność dezynfekcji rąk i zachowania podstawowych zasad reżimu sanitarnego. Osoby w kwarantannie oraz z objawami chorobowymi nie mogą uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcą.


Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje strój galowy (dla uczniów klas mundurowych oznacza to pełne umundurowanie)

 

Życzymy zdrowia i dobrze przeżytego nowego roku szkolnego 2020/2021


Dyrekcja
Zespołu Szkół
Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie