Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”

Maj 13, 2019 - 09:51
Opublikowano w:

W dniu 10 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyły się obrady plenarne Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, będące zwieńczeniem programu „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego”. Nasz powiat koniński reprezentowały uczennice z klasy II E: Agata Kołodziejczak, Natalia Osajda, Alicja Tomalak, uczestniczki projektu pt. „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu”.

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego to przedsięwzięcie o charakterze edukacyjnym i obywatelskim, którego organizatorem jest Sejmik Województwa Wielkopolskiego z przewodniczącym p. Wiesławem Szczepańskim na czele. Głównymi celami Sejmiku Młodzieży była popularyzacja wiedzy o organizacji samorządu terytorialnego, zapoznanie młodzieży szkolnej z zakresem działania, organizacją i zasadami funkcjonowania Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz rozwijanie postaw obywatelskich wśród uczniów.

Uczennice brały udział w pracach komisji Sejmiku Młodzieży: Komisji Infrastruktury i Przedsiębiorczości, Komisji Kultury, Turystyki i Edukacji, Komisji Rolnictwa i Środowiska, Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej. Ponadto uczestniczyły w obradach plenarnych, podczas których prezentowane były postulaty wypracowane przez ww. komisje. Na zakończenie obrad otrzymały zaświadczenie o udziale w Sejmiku oraz  encyklopedię Powstania Wielkopolskiego.

KK