Spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta

Grudzień 04, 2018 - 22:30
Opublikowano w:

Już tradycją naszej szkoły stały się spotkania z panem Janem Kuźniackim  - Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumenta.
W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas pierwszych, drugich oraz trzecich technikum handlowego.

Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta.  Rzecznik wyjaśnił młodzieży  procedurę składania reklamacji, jak również różnicę pomiędzy gwarancją a rękojmią. Omówił również problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem.
Dzięki wiedzy wyniesionej z tego spotkania ,młodzi ekonomiści będą uważniej czytać umowy, które podpisują, skuteczniej egzekwować swoje prawa, a przede wszystkim będą wiedzieć do kogo zwrócić się o pomoc w razie, gdy konsumencki interes i prawo zostaną naruszone.
Dziękujemy Panu Kuźniackiemu – Miejskiemu  Rzecznikowi Praw Konsumenta za przeprowadzenie prelekcji na temat praw konsumenta.

Organizator spotkania - Dorota Anasiewicz