Start up to przyszłość - KIG na rzecz rozwoju młodej przedsiębiorczości

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Start up to przyszłość - KIG na rzecz rozwoju młodej przedsiębiorczości

Marzec 27, 2018 - 11:14
Opublikowano w:

W dniu 26.03.2018 odbyła się konferencja organizowana w ramach Porozumienia Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie z Konińską Izbą Gospodarczą.

Celem Porozumienia jest przybliżenie młodzieży problemów funkcjonowania gospodarki, w tym głównie lokalnej, kreowanie więzi uczniów – przyszłych absolwentów   z pracodawcami, a także kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczych. Współpraca pomiędzy Konińską Izbą Gospodarczą, a Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie pozwala na zaktywizowanie młodzieży do poszerzania własnych zainteresowań, na doskonalenie uczniowskiego warsztatu pracy pod kątem przyszłej pracy oraz przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczno – gospodarczym miasta i regionu.       

Udział wzięły klasy ekonomiczne – IE,  IIE,  IIIE.

Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała wykładu pana Tomasza Kopczyńskiego, dyrektora Konińskiej Izby Gospodarczej, który przybliżył zakres działalności KIG i możliwości współpracy KIG z młodymi przedsiębiorcami.

W drugiej części dwie panie prowadzące działalność gospodarczą opowiedziały o trudnej drodze do własnego biznesu i możliwościach wsparcia, z których skorzystały.

Zdjęcia w czasie spotkania wykonała i udostępniła Patrycja Andrzejewska z klasy III E – dziękujemy!

BK

Tagi: