WYBRALIŚMY WOLNOŚĆ

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

WYBRALIŚMY WOLNOŚĆ

Czerwiec 05, 2019 - 10:53
Opublikowano w:

Pod takim hasłem 4 czerwca 2019 r. w II LO w Koninie odbyła się debata z okazji 30-lecia częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. W projekcie tym udział wzięła również młodzież z naszej szkoły. W warsztatach prowadzonych na temat: „Co młodzi koninianie mogą zrobić dla wykluczonych?” reprezentowały nas uczennice Jagoda Rakowska z klasy 1 PB i Adrianna Gabryś z klasy 2HI, natomiast w debacie wzięła udział młodzież z klasy 2P. Po 2-godzinnych warsztatach nastąpiło podsumowanie projektu i debata. Młodzież przedstawiła swoje poglądy na temat wykluczenia, wskazując, ich zdaniem, cztery główne czynniki powodujące wykluczenie: niepełnosprawność, rasa oraz mniejszości narodowe i etniczne, orientacja seksualna i wiek (osoby starsze). Uczniowie podawali także formy walki z nimi. Swoje opinie wyrażali również przedstawiciele organizacji społecznych. Była to dobra forma społecznego zaangażowania i możliwość zaprezentowania swoich poglądów i sposobów rozwiązania problemu wykluczenia. Projekt podsumowali- Dyrektor II LO, Pani Małgorzata Koziarska –Sip oraz Wiceprezydent Miasta Konina Pan Witold Nowak, a odpowiedni nastrój wprowadzała muzyka – utwory Jacka Kaczmarskiego i zespołu Chłopcy z Placu Broni („Mury”, „Wolność. Kocham i rozumiem”).

AF