WYCIECZKA ON-LINE MZGOK

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

WYCIECZKA ON-LINE MZGOK

Styczeń 29, 2021 - 11:06
Opublikowano w:

Praktyka zawodowa to nie tylko rozwiązywanie zadań i testów. To także praktyczne doświadczenie. W dniu 29.01.2021 roku w ramach praktyk zawodowych w klasie 2 L odbyliśmy wirtualną wycieczkę po MZGOK w Koninie (Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi).
Ekologia i działania proekologiczne, segregowanie odpadów i świadomość gospodarowania odpadami, to główny przekaz spotkania.
Prezentacja zakładu pozwoliła młodzieży wyobrazić sobie jej rozmiar.
Dziękujemy za możliwość wycieczki online.

AR