WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH – CZERWIEC 2020 - informacje dla maturzystów 2020

Czytasz
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH – CZERWIEC 2020 - informacje dla maturzystów 2020

Sierpień 10, 2020 - 11:47
Opublikowano w:

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH – CZERWIEC 2020 - informacje dla maturzystów 2020

  1. Odbiór świadectw dojrzałości lub wyników egzaminów maturalnych w dniu 11 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00

a) dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży i dla dorosłych w sali 101 C,
b) dla absolwentów Technikum i pozostałych typów szkół w sali 110 C.

  1. Odbiór świadectw dojrzałości lub wyników egzaminów maturalnych w późniejszym terminie w Kancelarii szkolnej.

Uwaga:

  1. przy odbiorze świadectw dojrzałości i wyników egzaminów obowiązuje reżim sanitarny, którego przestrzeganie jest bezwzględnie wymagane, tj. m.in. osoby powinny być zaopatrzone w środki ochrony osobistej (maskę lub przyłbicę zakrywające nos i usta), przy wejściu przeprowadza się dezynfekcję rąk, należy zachować odpowiedni dystans między osobami,  itp.,
  2. wskazane jest aby każdy odbierający wyniki posiadał własny długopis lub pióro niezbędne do podpisu potwierdzającego odbiór,
  3. każdy zdający może sprawdzić swoje wyniki na stronie OKE Poznań, korzystając z indywidualnego loginu i hasła dostępu.

 

  1. Zdający otrzymuje świadectwo dojrzałości, jeżeli z każdego obowiązkowego przedmiotu uzyskał co najmniej 30 % pkt. oraz przystąpił co najmniej do jednego przedmiotu dodatkowego (nie dot. absolwentów zdających wg Starej Formuły)
  1. Zdający, który nie uzyskał min. 30 % pkt. z jednego przedmiotu obowiązkowego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego we wrześniu, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia w ciągu 3 dni roboczych od ogłoszenia wyników (druk – zał. 7) – najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r. w Kancelarii szkolnej.
  2. Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 8 września 2020 r. o godzinie 14.00 (szczegółowy harmonogram oraz wytyczne dotyczące egzaminów poprawkowych  zostaną podane do 31 sierpnia 2020 r.)
  1. Zdający ma prawo wglądu do pracy egzaminacyjnej, jeżeli złoży odpowiedni wniosek (druk – zał. 25a) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w ciągu 6 miesięcy od ogłoszenia wyników.
  1. Zdający może w ciągu 2 dni po dokonanym wglądzie wnieść uzasadnione zastrzeżenia, składając odpowiedni wniosek (druk – zał. 25b) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.