WYNIKI KOŃCOWE X JUBLEUSZOWEGO KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE

Czytasz
2 minuty
Do tej pory przeczytałeś

WYNIKI KOŃCOWE X JUBLEUSZOWEGO KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE

Marzec 28, 2018 - 21:53
Opublikowano w:

W dniu 28 marca 2018 r. w Zespole Szkół CKU w Koninie zorganizowano Dzień Otwartych Drzwi – doroczną imprezę szkolną dla gimnazjalistów i wszystkich chętnych do zwiedzenia szkoły połączoną z licznymi pokazami, konkursami i atrakcjami. Duża liczba zwiedzających świadczy o wielkim zainteresowaniu szkołą, jej działaniami i atrakcyjnymi kierunkami kształcenia. Ważnym punktem w programie Drzwi Otwartych każdego roku jest Wiosenny Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie organizowany pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. Tematem wiodącym konkursu było: „100  - lecie odzyskania niepodległości – rozwój Konina i regionu konińskiego w latach 1918-2018”.

W konkursie brali udział uczniowie klas gimnazjalnych i szkół podstawowych Miasta Konina oraz powiatu konińskiego. W tym roku w eliminacjach szkolnych uczestniczyło 129 uczniów z 11 szkół, a do etapu regionalnego zakwalifikowano 27 uczniów z 8 szkół.  W wyniku końcowej rywalizacji  Komisja Konkursowa ustaliła 10 laureatów.  

Końcowe wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

I miejsce - Joanna Klanowska   (Gimnazjum  w Szkole Podstawowej Liścu Wielkim)

II miejsce   - Piotr Żabierek          (Szkoła Podstawowa w Kramsku)

III miejsce – Gabriela Chojnacka   (Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie)

IV miejsce  - Weronika Roszak       (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim)

V miejsce   - Antoni Stolarek          (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim)

Nagrodę główną – nowoczesne słuchawki – ufundował Prezydent Miasta Konina, kolejne nagrody (dyski zewnętrzne) ufundowali: Starosta Koniński, Wójt Gminy Stare Miasto, Prezydent Miasta Konina oraz Dyrektor ZS CKU w Koninie. Pozostałe nagrody i upominki ufundowali: Wójt Gminy Rzgów, Dyrektor MODN w Koninie, Volkswagen Konin, Mikroskala w Koninie, CKiS w Koninie, Naleśnikarnia „Przystań”, Księgarnia Szkolna S. Muraczewski oraz inne firmy i instytucje konińskie. Najlepsi otrzymali oprócz cennych nagród, szereg upominków oraz materiałów edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Nagrody za zajęcie kolejnych miejsc otrzymali:

- Mateusz Strzelecki                 (Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie)

- Norbert Korczewski              (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Sławsku

- Maksymilian Kuznowicz      (Gimnazjum w Szkole Podstawowej nr 9 w Koninie)

- Mateusz Szumigalski            (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w  Sławsku) 

- Natalia Łuczak                      (Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Budzisławiu Kośc.)

Rywalizacja drużynowa zakończyła się następująco:

I miejsce    -  Gimnazjum w Szkole Podstawowej w Liścu Wielkim  

II miejsce   -  Szkoła Podstawowa nr 11 w Koninie    

III miejsce -  Szkoła Podstawowa w Kramsku

Najlepsi w Konkursie otrzymali dyplomy i certyfikaty znajomości regionu oraz cenne nagrody rzeczowe, książkowe i upominki. Pozostałym uczestnikom oraz opiekunom wręczono dyplomy i podziękowania oraz upominki i pamiątkowe drobiazgi.

Konkurs uświetnili swoją obecnością:

Marek Zawidzki – sekretarz Miasta Konina, Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina” w Koninie

Ewelina Rapeła – Główny Specjalista ds. promocji Starostwa Powiatowego w Koninie

Małgorzata Kostańska – Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu w Urzędzie Gminy Stare Miasto

Aneta Majewska – Kierownik Biura Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”

Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie

Krzysztof Pachciarz – Dyrektor Zespołu Szkół CKU w Koninie

Organizatorzy i współorganizatorzy Konkursu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie

Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina” w Koninie

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Koninie

Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie

Patronat Honorowy:

Prezydent Miasta Konina – Józef Nowicki

Starosta Koniński – Stanisław Bielik

Odpowiedzialni za organizację konkursu:

Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU

Marta Juszczak-Piguła – nauczyciel geografii ZS CKU

Komisja Konkursowa, której przewodniczył Andrzej Łącki – Prezes PTTK Oddział w Koninie oraz organizatorzy imprezy gratulują zwycięzcom i laureatom oraz wszystkim uczestnikom Konkursu i ich opiekunom. Dziękują jednocześnie sponsorom oraz tym wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i przeprowadzeniu tego konkursu i przyczynili się do kolejnego sukcesu organizacyjnego.

UWAGA: Wykaz sponsorów znajduje się w załączniku do informacji o Konkursie Wiedzy o Koninie i regionie na stronie internetowej:  www.zscku.konin.pl

Opracowanie: Wawrzyniak Jan


SPONSORZY Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie – marzec 2018

 • Prezydent Miasta Konina
 • Starosta Koniński
 • Wydział Kultury UM w Koninie
 • Wydział Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Koninie
 • Lokalna Organizacja Turystyczna „Marina”
 • Wójt Gminy Stare Miasto
 • Wójt Gminy Rzgów
 • Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
 • Centrum Edukacji i Rozrywki MIKROSKALA w Koninie
 • Hurtownia Papiernicza w Koninie
 • Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
 • Kawiarenka Szkolna ZS CKU w Koninie
 • Sklep spożywczy
 • Samorząd Słuchaczy ZS CKU
 • Firma Raszewski i Syn w Koninie
 • Impexmetal SA Aluminium Konin
 • Volkswagen Konin
 • Naleśnikarnia PRZYSTAŃ w Koninie
 • Księgarnia Szkolna St. Muraczewski
 • Księgarnia „Atrakcyjna”

       
Dziękujemy za pomoc i współpracę.

Tagi: