Wyniki Konkursu 2019 na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy”

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Wyniki Konkursu 2019 na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy”

Maj 30, 2019 - 17:23
Opublikowano w:

Komisja Konkursowa oceniła złożone prace i postanowiła przyznać:

W kategorii – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nagrody i wyróżnienia za następujące prace:

     1.  Tytuł: „Piękno mojej okolicy – region Lubstowa” (nagroda główna)

          Autorzy: Wiktoria Nadolska, Natalia Ficner | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubstowie

      2. Tytuł: „Piękno mojej okolicy – Brzeźno, Szczepidło” (wyróżnienie I)

          Autor:  Szymon Marchwicki | Szkoła Podstawowa w Brzeźnie

      3. Tytuł: „Piękno mojej okolicy – gmina Stare Miasto” (wyróżnienie II)

           Autor:  Norbert Macudziński | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim 

W kategorii – FILM

Nagrody i wyróżnienia przyznano za następujące prace:

    1.  Tytuł: „Miejsca, które warto zobaczyć” (nagroda główna)

          Autorzy: Wiktoria Walczak, Adrian Michalak, Martin Malesza | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim

     2.  Tytuł: „Poznaj piękno okolicy – Niklas i …….” (wyróżnienie I)

          Autorzy: Norbert Macudziński, Szymon Janiak | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim

    3.  Tytuł: „Piękno okolicy – Modła Królewska i inne” (wyróżnienie II)

         Autorzy: Nikola Pakulska, Maria Kuźniacka, Piotr Antosik | Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wielkim

Zapraszamy laureatów oraz pozostałych uczestników i opiekunów na uroczyste wręczenie nagród, upominków oraz dyplomów i wyróżnień w dniu 7 czerwca 2019 r. podczas finału Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie, który odbędzie się w Zespole Szkół CKU w Koninie ul. Wodna 1 w godz. 12.00-14.00.

W imieniu Organizatorów
Jan Wawrzyniak - wicedyrektor ZS CKU w Koninie