Zajęcia dla słuchaczy szkoły policealnej w ramach współpracy z Konińską Izbą Gospodarczą

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Zajęcia dla słuchaczy szkoły policealnej w ramach współpracy z Konińską Izbą Gospodarczą

Maj 26, 2019 - 15:06
Opublikowano w:

W dniu 26 maja 2019 r. w ramach współpracy z Konińską Izbą Gospodarczą nauczyciele z naszej szkoły – pani Wioletta Topolska oraz pan Jacek Marciniak przeprowadzili zajęcia dla słuchaczy szkoły policealnej z klasy I BHP.
Głównym celem zajęć było zapoznanie zebranych z zasadniczymi elementami Pakietu ,,Konstytucji Biznesu” oraz przedstawienie barometru konińskiego rynku pracy.

Słuchacze uważnie wysłuchali wykładów oraz obejrzeli przygotowane prezentacje. Bardzo chętnie zadawali pytania, przytaczając konkretne przykłady z własnych doświadczeń zawodowych.

J.M.