Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 - cz.1

Czytasz
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 - cz.1

Czerwiec 22, 2018 - 12:05
Opublikowano w:

22 czerwca pierwszy dzień lata i ostatni dzień szkoły. ..

Wszyscy doczekaliśmy tej upragnionej daty … Teraz można już odetchnąć od zajęć, obowiązków, porannego  wstawania…

 

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017 / 2018, jak zwykle w ZSCKU, została poprzedzona mszą świętą w Kościele św. Bartłomieja, na którą licznie przybyła młodzież, Dyrekcja oraz nauczyciele.

Następnie na konińskich Bulwarach odbyła się część oficjalna, na której zgromadziła się cała społeczność szkolna, rodzice (reprezentowani przez przewodniczącą  Rady Rodziców – p. Małgorzatę Idzikowską) oraz oczywiście zaproszeni goście – Prezydent Miasta Konina -Pan Sebastian Łukaszewski, ks. prałat dr Tomasz Michalski, Przedstawiciele Komendy Miejskiej  w Koninie oraz Przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej .

Zakończenie roku to czas podsumowań, podziękowań oraz pożegnań, dlatego część oficjalną rozpoczęło przemówienie dyrektora szkoły –Krzysztofa Pachciarza, który złożył podziękowania uczniom, rodzicom, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy i nauki w ZSCKU oraz służyli czasem,  pomocą i zaangażowaniem we wszystkich działaniach i pracach na rzecz szkoły. Pożegnał także  cztery klasy kończące naukę w naszej szkole.  Głos na uroczystości zabrał wiceprezydent - Pan Sebastian Łukaszewski, który dołączył się do życzeń końcoworocznych skierowanych do Dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego oraz do społeczności uczniowskiej. Dużą niespodzianką było przybycie przedstawicieli „Przeglądu Konińskiego” , którzy przywieźli ze sobą nagrodę dla naszego nauczyciela- Pana Janusza Gniewkowskiego, który został „Belfrem Roku”. 

Na apelu zostali nagrodzeni uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce, którzy reprezentowali szkołę w różnych przedsięwzięciach poza jej murami - tym osobom, jak każdego roku, wręczono nagrody ufundowane przez Szkolną Radę Rodziców. Wręczona została również nagroda dla najlepszego absolwenta szkoły zawodowej.

 W krótkiej części artystycznej wystąpił nasz szklony zespół MIDWAY wraz z solistami. Odtańczony został taniec „Belgijka” przez uczniów klasy II technikum ekonomicznego o specjalizacji administracja celno – skarbowa.  Ponadto przedstawiciele braci uczniowskiej złożyli podziękowania dla dyrekcji i nauczycieli – za pracę dydaktyczno – wychowawczą oraz za serce i zaangażowanie wkładane w ich edukację i wychowanie.

Wszystkim życzymy wspaniałych wakacji oraz zasłużonego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

M.J.P.