Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Czytasz
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Czerwiec 19, 2019 - 12:11
Opublikowano w:

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018 / 2019 w ZSCKU  została poprzedzona mszą świętą w Kościele św. Bartłomieja, na którą przybyła młodzież, Dyrekcja oraz nauczyciele.

Następnie na konińskich Bulwarach odbyła się część oficjalna,  która zgromadziła  całą społeczność szkolną, rodziców oraz zaproszonych  gości – wiceprezydenta Miasta Konina Pana Witolda Nowaka, Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu- Pana Adama Barciszewskiego,  Naczelnika Wydziału Prewencji w Komendzie Miejskiej Policji w Koninie- Pana nadkomisarza Macieja Antasa oraz licznych przyjaciół szkoły.

Zakończenie roku to czas podsumowań, podziękowań oraz pożegnań, dlatego część oficjalną rozpoczęło przemówienie dyrektora szkoły –Krzysztofa Pachciarza, który złożył podziękowania uczniom, rodzicom, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy jakości pracy i nauki w ZSCKU oraz życzył wszystkim radosnych i bezpiecznych wakacji. Głos na uroczystości zabrali wiceprezydent  Witold Nowak oraz Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, Adam Barciszewski , którzy dołączyli  do życzeń końcoworocznych.

Na apelu wyróżniono  uczniów  z najlepszymi  wynikami w nauce, a także tych , którzy  reprezentowali szkołę  w różnych przedsięwzięciach poza jej murami, angażowali się w pracę na rzecz placówki   i efektywnie ją promowali. W tym roku po raz pierwszy  nagrodzono również uczniów, którzy są szczególnie uzdolnieni, czyli tzw. „Talenty Batorego”. Podczas uroczystości uczniowie złożyli kwiaty na ręce Dyrekcji oraz przedstawiciela organu prowadzącego w podziękowaniu za trud włożony w  edukację i wychowanie. Uroczystość uświetnił zespół Midway pod kierownictwem p. Marcina Pawlika oraz pokaz musztry przygotowany przez podkomisarza Tomasza Biernata  oraz p. Magdalenę Nijakowską.

Wszystkim życzymy wspaniałych wakacji oraz zasłużonego wypoczynku. Do zobaczenia we wrześniu!

AG