Zapytanie ofertowe o cenę DG.260.18.2019

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Zapytanie ofertowe o cenę DG.260.18.2019

Listopad 25, 2019 - 21:13
Opublikowano w:

Zapytanie ofertowe o cenę DG.260.18.2019

Dostawy sprzętu komputerowego oraz projektorów do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w ramach projektu „Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

Treść i załączniki w/w postępowania - zobacz szczegóły