Zasada „4M - Marzysz, Myślisz, Mówisz, Masz”

Czytasz
mniej niż
1 minutę
Do tej pory przeczytałeś

Zasada „4M - Marzysz, Myślisz, Mówisz, Masz”

Wrzesień 24, 2019 - 19:30
Opublikowano w:

W dniu 23.09.2019 r. Klub Młodego Ekonomisty zorganizował wyjście dla klubowiczów oraz wyróżnionych osób z klasy II LE na II Wielkopolski Kongres Gospodarczy, który odbył się w  auli PWSZ w Koninie. Młodzież uczestniczyła w III panelach dyskusyjnych:

I - Procesy migracyjne a rynek pracy,

II - Sukcesja w biznesie,

III -  Transformacja regionu – szansa dla biznesu. 

Spotkaniu przyświecała   zasada „4M - Marzysz, Myślisz, Mówisz, Masz”.

W czasie  kongresu  poruszane były  liczne  problemy dotyczące przedsiębiorców oraz całego regionu wschodniej Wielkopolski.  Bardzo ważnym punktem programu, który w szczególności zainteresował naszych uczniów, był wątek związany ze   sposobami walki z  migracją młodych ludzi z terenu i okolic Konina. Zwieńczeniem konferencji  był panel III, w czasie  którego podjęto niezwykle ważne kwestie dotyczące kierunku rozwoju regionu ze szczególnym zwróceniem uwagi na  odnawialne źródła energii. Spotkanie okazało się niezwykle owocne , a zakończyło je podsumowanie, iż -

.„Cele to marzenia mające termin realizacji”