Kwiecień 2018

III miejsce naszych uczniów w etapie rejonowym XXVI Mistrzostw Pierwszej Pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża

Kwiecień 29, 2018 - 12:24
Opublikowano w:

W skład naszej drużyny wchodziły: Martyna Szuster z klasy I P, Andżelika Jakubowska z klasy I BW, Klaudia Rzewska z klasy II P, Izabela Tomaszewska z klasy II P oraz Katarzyna Mijalska z klasy III E. Ratownicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną - rozwiązywali test składający się z pytań dotyczących pierwszej pomocy przedmedycznej, międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wiedzy o ruchu PCK. W drugim etapie rywalizacji wykonywali ćwiczenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie oraz udzielali pomocy upozorowanym poszkodowanym w wypadku.

Absolutorium na formach zaocznych

Kwiecień 28, 2018 - 22:08
Opublikowano w:

Świadectwa ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych otrzymali- podczas Absolutorium- słuchacze dwóch klas na formach zaocznych. 27 kwietnia 2018 roku abiturienci z klas: III LO i III LOa spotkali się w szkolnej sali konferencyjnej, by wspólnie z dyrekcją, opiekunami, przedstawicielami grona pedagogicznego i administracji podsumować ważny etap edukacji w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie.

Absolutorium 2018

Kwiecień 27, 2018 - 18:06
Opublikowano w:

27 kwietnia 2017 roku w Szkole Muzycznej, odbyły się uroczystości absolutoryjne ZS CKU im. Stefana Batorego w Koninie, w których uczestniczyli uczniowie klas kończących Technikum Logistyczne, Technikum Turystyczne, Technikum Handlowo-Informatyczne oraz uczniowie klas Policyjnej i Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Absolutorium otworzył dyrektor ZS CKU - pan Krzysztof Pachciarz.

Zespół Szkół CKU w Koninie – doskonali się i pomaga innym

Kwiecień 27, 2018 - 17:08
Opublikowano w:

W dniach 18 – 22 kwietnia 2018 r. w Radzyniu Podlaskim odbyła się Międzynarodowa Konferencja „Dobre praktyki w kształceniu zawodowym”zorganizowana pod Patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty. Organizatorem konferencji było Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Lekcja otwarta

Kwiecień 27, 2018 - 17:01
Opublikowano w:

Dnia 24 kwietnia 2018 r. odbyła się lekcja otwarta języka angielskiego prowadzona przez p. Roberta Kałużyńskiego. Tematem zajęć bylo: Kreatywne stosowanie angielskiego w komunikacji.

Uczniowie mogli w sposób praktyczny zastosować poznane słownictwo oraz  zwroty przez platformę edukacyjną Kahoot. Zajęciom towarzyszyła atmosfera współpracy i zaangażowania. Pracę uczniów i sposób prowadzenia zajęć obserwowali zaproszeni goście z wicedyrektorem Janem Wawrzyniakiem na czele. Wkrótce na stronie szkoły ukaże się materiał wideo z przeprowadzonych zajęć.

Drugi etap szkolnego konkursu ortograficznego z języka angielskiego"Spelling Master"

Kwiecień 26, 2018 - 08:00
Opublikowano w:

W dniu 25 kwietnia 2018 odbył się drugi etap szkolnego konkursu ortograficznego z języka angielskiego"Spelling Master".

Zgodnie z regulaminem konkursu uczniowie, walczyli o podium literując w języku angielskim najtrudniejsze słownictwo z poziomu matury
rozszerzonej z kategorii 'Świat przyrody’, ‘Nauka i technika’, ‘Państwo i społeczeństwo’.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w następującym składzie:
p. dyr. Ewa Dąbrowska
p. Anna Tarka
p. Agata Grzebielska

Apel Katyński

Kwiecień 25, 2018 - 09:05
Opublikowano w:

W uroczystości, zorganizowanej na dziedzińcu szkolnym przy DĘBIE PAMIĘCI, odczytano katyński apel pamięci. Przedstawiciele uczniów wraz z panem dyrektorem Krzysztofem Pachciarzem zapalili znicz pod tablicą upamiętniającą postać ppor. Jana Smarzyńskiego – zamordowanego w Katyniu nauczyciela związanego z regionem konińskim. W trakcie  uroczystości odbyło się również przekazanie społeczności ZS CKU sztandaru Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Koninie.

DZIEŃ ZIEMI

Kwiecień 23, 2018 - 13:43
Opublikowano w:

Od kwietnia 2007 roku z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi z inicjatywy p. Marty Juszczak-Piguły rozpoczęto akcję sadzenia drzew wokół naszej szkoły. Każdego roku około 22 kwietnia cała społeczność uczniowska angażuje się- kupuje i sadzi drzewa, krzewy oraz kwiaty. Każdego roku klasy młodzieżowe, słuchacze form zaocznych oraz przedstawiciele Rady Pedagogicznej, sadzą swoje symboliczne drzewko. W tym roku sadzimy 40 drzew na 40 lecie ZSCKU. ... zielonym do góry!
MJ

Konkurs - Młody przedsiębiorca

Kwiecień 23, 2018 - 10:04
Opublikowano w:

Przygotowały pomysł na Kawiarnie Muffinka – 6 kwietnia 2018 prezentowały swój pomysł przed komisją w Urzędzie Miasta, a w sobotę, 21 kwietnia br.  podczas Konińskich Targów Przedsiębiorczości Pan Józef Nowicki, Prezydent Miasta Konina, wręczył  nagrody dla laureatów i uczestników konkursu  w hali MOSiR w Koninie przy ul. Popiełuszki 2a. 

W konkursie szkolnym  udział wzięli:

Klasa 3 L – Urszula Szymczak

  1. Ola Bachorska
  2. Monika Trawińska
  3. Kacper Kałużny

Klasa 1 E

ZS CKU w obozie zagłady w AUSCHWITZ

Kwiecień 23, 2018 - 09:58
Opublikowano w:

20 kwietnia 2018 r. młodzież z klas 3L, 2P, 3P, 3 BW i 1 BW pod opieką nauczycieli uczestniczyła w wycieczce do Oświęcimia. Jej celem było zwiedzenie byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady, w którym od 1947 roku znajduje się, utworzone staraniem byłych więźniów, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Miejsce Pamięci obejmuje obszar dwóch zachowanych części obozu Auschwitz I i Auschwitz II-Birkenau, w sumie 191 hektarów, z czego na Auschwitz I przypada 20 ha, a na Auschwitz II Birkenau 171 ha.

Strony