Maj 2019

Wyniki Konkursu 2019 na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy”

Maj 30, 2019 - 17:23
Opublikowano w:

Komisja Konkursowa oceniła złożone prace i postanowiła przyznać:

W kategorii – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nagrody i wyróżnienia za następujące prace:

     1.  Tytuł: „Piękno mojej okolicy – region Lubstowa” (nagroda główna)

          Autorzy: Wiktoria Nadolska, Natalia Ficner | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubstowie

      2. Tytuł: „Piękno mojej okolicy – Brzeźno, Szczepidło” (wyróżnienie I)

Zawody strzeleckie dla słuchaczy form wieczorowych

Maj 28, 2019 - 19:17
Opublikowano w:

W dniu 27 maja 2019 r. odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla słuchaczy form wieczorowych. Zostały one zorganizowane przy współpracy ze Środowiskowym Hufcem Pracy  15-3 w Koninie. Pierwsze miejsce zajął w nich Sebastian Śrubas z klasy VIII SP, drugi był Konrad Męczyński z klasy VIII SP, natomiast trzecie miejsce przypadło Dawidowi Popiela także z klasy VIII SP. Sędzią zawodów był pan Jacek Marciniak.

W zdrowym stylu

Maj 27, 2019 - 18:37
Opublikowano w:

Hasło przewodnie „Bezpieczny w cyberprzestrzeni” towarzyszyło uczestnikom Integracyjnego Festynu Rodzinnego "W zdrowym stylu" organizowanym corocznie przez TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Pogoda dopisała, więc była okazja, by wypromować  naszą szkołę.

WIZYTA LOGISTYKÓW W WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI I ZAJEZDNI MPK W POZNANIU

Maj 27, 2019 - 08:15
Opublikowano w:

W ramach praktyki zawodowej uczniowie klasy II L w dniu 24.05.2019r. pod opieką p. Agaty Wietrzychowskiej – Osiki, p. Agnieszki Michalskiej i p. Janusza Gniewkowskiego udali się do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Na miejscu  przywitał nas p. Jakub Gajdziński - pracownik WSL, który  przedstawił młodzieży ofertę uczelni i możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej. Byliśmy również w laboratorium RFID, gdzie poznaliśmy praktyczne zastosowanie systemu GS 1(kodów kreskowych) i technologii RFID.

Zajęcia dla słuchaczy szkoły policealnej w ramach współpracy z Konińską Izbą Gospodarczą

Maj 26, 2019 - 15:06
Opublikowano w:

W dniu 26 maja 2019 r. w ramach współpracy z Konińską Izbą Gospodarczą nauczyciele z naszej szkoły – pani Wioletta Topolska oraz pan Jacek Marciniak przeprowadzili zajęcia dla słuchaczy szkoły policealnej z klasy I BHP.
Głównym celem zajęć było zapoznanie zebranych z zasadniczymi elementami Pakietu ,,Konstytucji Biznesu” oraz przedstawienie barometru konińskiego rynku pracy.

Słuchacze uważnie wysłuchali wykładów oraz obejrzeli przygotowane prezentacje. Bardzo chętnie zadawali pytania, przytaczając konkretne przykłady z własnych doświadczeń zawodowych.

J.M.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPELLING MASTER

Maj 26, 2019 - 15:03
Opublikowano w:

23 maja odbył się drugi etap konkursu „Spelling Master”.  Zgodnie z regulaminem uczniowie literowali słowa z kategorii „Świat przyrody”, „Zdrowie” oraz „Państwo i społeczeństwo” na poziomie matury rozszerzonej. Sędziowały – p. wicedyrektor Katarzyna Ciszak, p. Anna Tarka.

Szkolnym Mistrzem Angielskiej Ortografii została Jagoda Rakowska z klasy I PB. Drugie miejsce zajął Mikołaj Rusin z klasy I HI, a trzecie miejsce zdobył Szymon Urbaniak z klasy II P.

Wycieczka przedmiotowa celników

Maj 25, 2019 - 17:46
Opublikowano w:

Dnia 22-05-2019 klasa 3 technikum ekonomicznego odwiedziła Oddział Celny Portu Lotniczego Poznań Ławica. Młodzież wzięła udział w warsztatach przygotowanych przez funkcjonariuszy placówki.  Spotkanie pozwoliło usystematyzować uczniom zdobytą wiedzę na lekcjach z dziedziny: „Prowadzenie polityki celnej” oraz poznać funkcjonowanie  i procedury obowiązujące w porcie lotniczym.

Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branży logistycznej

Maj 20, 2019 - 10:21
Opublikowano w:

Na zakończenie praktyki zawodowej, w dniu 17.05.2019 roku, uczniowie klasy III technikum logistycznego pod opieką p. Agaty Wietrzychowskiej – Osiki i p. Agnieszki Michalskiej odwiedzili przedsiębiorstwa branży logistycznej.

W pierwszej kolejności udaliśmy się do Firmy KRAMP Sp. z o. o. w Modle Królewskiej, gdzie zostaliśmy zapoznani  ze specyfiką działalności firmy, możliwością odbywania praktyk zawodowych, a także aplikowania do pracy.

Lekcje otwarte

Maj 16, 2019 - 12:50
Opublikowano w:

Karina Duryńska

  • Klasa: 2 E
  • Temat: Zastosowanie nierówności kwadratowych w rozwiązywaniu zadań.
  • Termin: 17.05.2019, godz. 8.50
  • Sala: 209 C
 
Ksiądz Szymon Wiwatowski
  • Klasa: 2 P
  • Temat: Sakrament Pokuty i Pojednania - drogą powrotu do Boga
  • Termin: 20.05.2019
  • Godzina: 12.25-13.10
  • Sala: 209 C

OGŁOSZENIE - Dostawa specjalistycznego sprzętu informatycznego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

Maj 14, 2019 - 21:19
Opublikowano w:

Zapytanie ofertowe o cenę w celu określenia wartości przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy specjalistycznego sprzętu informatycznego do ZSCKU w Koninie, dotyczącego projektu „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Strony