Sierpień 2020

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Sierpień 26, 2020 - 21:42
Opublikowano w:

Drodzy Uczniowie ZS CKU w Koninie,


1 września 2020 r. rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie uroczystej inauguracji. Spotkacie się w wyznaczonych poniżej salach z wychowawcą. Tego dnia zostaniecie też zapoznani z procedurami w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi na terenie szkoły w nowym roku szkolnym, w tym z zasadami organizacji zajęć w szkole obowiązującymi od września 2020 r.

Aneta Buśkiewicz

Aneta Buśkiewicz

Naukę w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie rozpoczęłam w 1997 roku, gdy byłam już absolwentką szkoły średniej. Postanowiłam poszerzyć moje wykształcenie o dwuletnią Szkołę Policealną - na kierunku informatyka. Gdy byłam jeszcze słuchaczką na tym kierunku, zaproponowano mi pracę w ZS CKU. Tak zostałam pracownikiem administracji naszej szkoły.

Strony