Sierpień 2020

Marta Król- Berczyńska

Marta Król- Berczyńska

Nazywam się Marta Król- Berczyńska. Swoją przygodę z ZS CKU w Koninie rozpoczęłam w 2000 roku. Uczęszczałam do klasy LO o profilu ogólnym. Wychowawcą była pani Lila Michalak. W klasie było nas około 25 osób, w tym 4 chłopaków. Byliśmy zgraną klasą. Na lekcjach nie było nudy, w szczególności na biologii! Nauczyciele byli pomocni, mobilizowali do nauki, a co najważniejsze wierzyli w uczniów i ich możliwości. Cztery lata nauki minęły bardzo szybko.

Łukasz Andrzejewski

Łukasz Andrzejewski
Byłem uczniem ZSCKU W Koninie w latach 1997-2001. Chodziłem do klasy Liceum Księgarskiego.
Nauczyciele wychowania fizycznego w ZS CKU Konin zaszczepili we mnie pasję do sportu. To dzięki nim również zostałem nauczycielem wychowania fizycznego. I tak jak oni mam zaszczyt pracować w tak wspaniałej szkole jak nasza i mogę przekazywać swoją wiedzę oraz pasję do sportu naszej młodzieży.

Albert Jesiołkiewicz

Albert Jesiołkiewicz

Nazywam się Albert Jesiołkiewicz i jestem absolwentem klasy licealnej o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne. Chciałem podzielić się swoją drogą edukacji w ZS CKU. Gdy wybierałem tę szkołę, miałem zamiar przygotować się w niej do pracy w służbach mundurowych oraz chciałem sprawdzić, czy mam predyspozycje do tego typu pracy.

Marika Zomer

Marika Zomer

Jestem studentką studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Studia pierwszego stopnia realizowałam na kierunku kryminologia. W 2016 roku ukończyłam liceum o profilu policyjnym w ZSCKU- ta szkoła to dobry start dla młodych osób, które wiążą przyszłość ze służbami mundurowymi i administracją. Wiedza, którą zdobyłam w liceum, okazała się bardzo pomocna- zwłaszcza ta pozyskana na zajęciach z prawoznawstwa, socjologii i języków obcych.

Wioletta Topolska

Wioletta Topolska

Nazywam się Wioletta Topolska. Swoją przygodę z ZS CKU im. Stefana Batorego rozpoczęłam w 1992 roku. Początek lat 90-tych nie był dla mnie i dla społeczeństwa polskiego łatwy. Zmiany społeczno- gospodarcze, wysoki poziom bezrobocia, matura, małżeństwo, dziecko, pierwsza praca… Znikąd pomocy i tylko matura. Postanowiłam podnieść swoje kwalifikacje i złożyłam dokumenty w ZS CKU- Studium Policealne o kierunku finanse i rachunkowość. Było nas w klasie coś około 30 osób.

Damian Święcicki

Damian Święcicki

Od najmłodszych lat moją pasją był sport oraz służby mundurowe, dlatego po skończeniu gimnazjum podjąłem decyzję o nauce na profilu policyjnym w ZS CKU w Koninie. Szkoła dała mi  wiele możliwości rozwoju- zarówno intelektualnego jak i fizycznego- dzięki licznym obozom i szkoleniom o tematyce służb mundurowych, a także dzięki możliwości spotkania wielu osób, które na co dzień służyły czy to w policji, czy w innych służbach.

Mirosława Stelmaszak

Mirosława Stelmaszak

Nazywam się Mirosława Stelmaszak. Do CKU, na formy kształcenia dla dorosłych,  trafiłam, gdy miałam już wykształcenie i zawód, ale chciałam się rozwijać, a przede wszystkim zdać egzamin dojrzałości. Okazało się, że można – jak się chce! Młodym ludziom (podobnie jak mnie kilka lat wcześniej) często nie zależy na dobrym wykształceniu. A przecież matura to świadectwo dojrzałości, to dokument bardzo ważny! Ważny okazał się i dla mnie.        

Klaudia Skoczkowska

Klaudia Skoczkowska

Do grona uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie dołączyłam 4 września 2017r. Po trzech latach edukacji mogę stwierdzić, że wybór tej szkoły był najlepszą decyzją, jaką podjęłam w tak młodym wieku. Oprócz zdobycia wiedzy oraz wykształcenia otrzymałam ze strony grona pedagogicznego duże wsparcie, zrozumienie i pomoc w realizacji własnych celów. To właśnie dzięki wysokiemu poziomowi edukacji oraz wspomnianemu wsparciu i pomocy ze strony nauczycieli i dyrekcji udało mi się w 2019 r.

Konrad Siwiński

Konrad Siwiński

Długo zastanawiałem się nad wyborem odpowiedniej szkoły średniej. Dostałem się do CKU w Koninie, do klasy o profilu policyjnym. Wiedziałem, że chcę związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Szkoła - obok tego, że pozwoliła mi poznać wiele ciekawych osób, umożliwiła przede wszystkim przyjrzenie się specyfice służb mundurowych, przyzwyczaiła do munduru i dała przekonanie, że służba to droga, którą chcę dalej iść.

Strony