Wrzesień 2020

Europejski Dzień Języków Obcych

Wrzesień 25, 2020 - 20:30
Opublikowano w:

25 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego świętowaliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Jest to międzynarodowe święto ustanowione przez Radę Europy, które jest obchodzone w całej Europie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz krzewienie tolerancji wobec różnorodności zarówno językowej jak i kulturowej. Tego dnia w każdym państwie należącym do Unii Europejskiej odbywają się uroczystości, festiwale, a w szczególności dzień ten celebrowany jest przez placówki edukacyjne.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Wrzesień 23, 2020 - 10:29
Opublikowano w:

Międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 roku – na zakończenie zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO Europejskiego Roku Języków.