Listopad 2020

KAMPANIA SPOŁECZNA DRUGIE ŻYCIE | wykład

Listopad 29, 2020 - 13:19
Opublikowano w:

W ramach Kampanii Społecznej DRUGIE ŻYCIE w ZS CKU w Koninie w dniu  26.11.2020 (czwartek)  o godz. 10:00 w aplikacji teams odbył się wykład z dr Martą Sękowską lekarzem transplantologii oraz z osobą po przeszczepie panem Romanem Błażejczakiem (dwukrotny przeszczep serca).

W spotkaniu wzięło udział 152 uczestników, w tym Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie.

Koordynacja spotkania Pani Marta Andrzejewska oraz Kinga Adamczewska z ramienia organizacji DRUGIE ŻYCIE. Koordynacja ze strony szkoły – Arleta Radomska oraz Uczniowie: Bartek Kaźmierczak i Patryk Nowak.

Kampania Społeczna DRUGIE ŻYCIE w ZS CKU

Listopad 25, 2020 - 17:30
Opublikowano w:

W ramach Kampanii Społecznej DRUGIE ŻYCIE w ZS CKU w Koninie odbędzie się wykład z dr Sękowską lekarzem transplantologii oraz z osobą po przeszczepie

w dniu  26.11.2020 (czwartek)
godz. 10:00
– spotkanie na teams
(czas trwania 60 min)

– spotkanie zaplanowane przez organizację DRUGIE ŻYCIE z Poznania
– koordynacja Marta Andrzejewska oraz Kinga Adamczewska z ramienia organizacji

Koordynacja ze strony szkoły – Arleta Radomska

oraz Uczniowie:

Nowy harmonogram zajęć na formach zaocznych

Listopad 25, 2020 - 09:49
Opublikowano w:

WAŻNY KOMUNIKAT !!!       

W związku  z sytuacją epidemiologiczną i ostatnimi decyzjami Rządu RP w sprawie funkcjonowania szkół (przedłużenie nauczania zdalnego, ustalenie ferii zimowych w I połowie stycznia 2021 r.)  zachodzi konieczność dokonania zmian w terminach organizacji zajęć na formach zaocznych dla dorosłych. Zwracamy się do Państwa z prośbą o monitorowanie na bieżąco zaistniałych zmian w planie zajęć szkół dla dorosłych na stronie internetowej szkoły.

Nowy harmonogram zajęć na formach zaocznych:

Lekcja otwarta – zdalna

Listopad 24, 2020 - 11:14
Opublikowano w:

Temat:
Dialog dotyczący reklamacji dostawy (rozmowa telefoniczna, wideokonferencja). Claim of delivery in the way of a phone call or video-conference.  

Prowadzący:
Justyna Majewska i Konrad Pawłowski

Formy pracy
Praca w grupach

Metody
•    Problemowa, podająca – tekstu przewodniego
•    Nauczanie programowane

Lekcja otwarta - zdalna

Listopad 21, 2020 - 18:30
Opublikowano w:

Temat
Kształtowanie sprawności ogólnej organizmu poprzez ćwiczenia w formie obwodu ćwiczebnego.
Prowadzący
Joanna Woźniak
Metody pracy
metoda stacyjna obwodowa
Formy pracy
obwodu ćwiczebnego
Miejsce zajęć
pokój, dowolna przestrzeń o wymiarach minimum 2 na 2 metry
Data
 26.11.2020 r., 5 godzina lekcyjna ( 11:35 – 12:20)
Klasa
1HE
Pomoce

POMAGAMY

Listopad 16, 2020 - 20:31
Opublikowano w:

CZAS PANDEMII to czas izolacji, o ile część z nas ma obok siebie bliskie sobie osoby, to są wśród nas również tacy, którzy ich nie mają, SAMOTNI….. im   często  brakuje najpotrzebniejszych rzeczy, drobiazgów,  często niezbędnych  do codziennego funkcjonowania.

Pomagamy OSOBOM, które znalazły się w szpitalu i brakuje im artykułów pierwszej potrzeby.

ZBIERAMY:

Strony