Styczeń 2021

WYCIECZKA ON-LINE MZGOK

Styczeń 29, 2021 - 11:06
Opublikowano w:

Praktyka zawodowa to nie tylko rozwiązywanie zadań i testów. To także praktyczne doświadczenie. W dniu 29.01.2021 roku w ramach praktyk zawodowych w klasie 2 L odbyliśmy wirtualną wycieczkę po MZGOK w Koninie (Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi).
Ekologia i działania proekologiczne, segregowanie odpadów i świadomość gospodarowania odpadami, to główny przekaz spotkania.
Prezentacja zakładu pozwoliła młodzieży wyobrazić sobie jej rozmiar.
Dziękujemy za możliwość wycieczki online.

AR

WYBRANE INFORMACJE* DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

Styczeń 13, 2021 - 16:19
Posted in:

Ważny komunikat!!!

WYBRANE INFORMACJE* DLA UCZNIÓW I ABSOLWENTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU MATURALNEGO

w związku z wprowadzonymi zmianami na egzaminie w 2021 r., którzy swoje deklaracje składają w szkole (możliwości działania – wyciąg z Komunikatu OKE Poznań z 8.01.2021r.)