Luty 2021

EKONOMIA – DLACZEGO NIE! | #2 podmioty gospodarcze - firma

Luty 24, 2021 - 22:02
Opublikowano w:

EKONOMIA – DLACZEGO NIE! | #2 podmioty gospodarcze - firma

wyjaśnimy, inaczej opowiemy, w ciekawy sposób pokażemy  podstawowe definicje z zakresu ekonomii

zespół redakcyjny:

Arleta Pilarska – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZS CKU w Koninie

/Dzieci – Marcel Wesołowski, Weronika Urycka, Konrad Urycki/
/Uczniowie – Oliwia Bącler, Martyna Spychała/

EKONOMIA – DLACZEGO NIE! | #1 podmioty gospodarcze - bank

EKONOMIA – DLACZEGO NIE! | # podmioty gospodarcze - bank

wyjaśnimy, inaczej opowiemy, w ciekawy sposób pokażemy  podstawowe definicje z zakresu ekonomii

zespół redakcyjny:

Arleta Pilarska – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZS CKU w Koninie

/Dzieci – Marcel Wesołowski, Weronika Urycka, Konrad Urycki/
/Uczniowie – Oliwia Bącler, Martyna Spychała/

EKONOMIA – DLACZEGO NIE! | # podmioty gospodarcze - bank

Luty 22, 2021 - 19:17
Opublikowano w:

EKONOMIA – DLACZEGO NIE! | # podmioty gospodarcze - bank

wyjaśnimy, inaczej opowiemy, w ciekawy sposób pokażemy  podstawowe definicje z zakresu ekonomii

zespół redakcyjny:

Arleta Pilarska – nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w ZS CKU w Koninie

/Dzieci – Marcel Wesołowski, Weronika Urycka, Konrad Urycki/
/Uczniowie – Oliwia Bącler, Martyna Spychała/

O bezpieczeństwie pracy z Państwową Inspekcją Pracy

Luty 19, 2021 - 11:37
Opublikowano w:

Dnia  17 lutego 2021r. uczniowie pierwszych oraz trzecich klas naszej szkoły wysłuchali prelekcji na temat „Zatrudnienie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe” oraz „Organizacja pracy przy monitorze” - wygłoszonej przez Panią Małgorzatę Kujawę i Pana Roberta Budzińskiego z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat w Poznaniu -  Oddział w Koninie.

Strony