Egzamin zawodowy

DRODZY UCZNIOWIE i SŁUCHACZE

Jesień znów za sprawą pandemii przyniosła konieczność zdalnego nauczania. Dla wielu z Was również praktyka zawodowa odbywała się  w ten sposób. Mieliście możliwość sprawdzenia tą drogą swojej wiedzy i umiejętności, zdając egzaminy próbne. Szybkimi krokami zbliża się termin Waszych egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie (pp2017) i egzaminów zawodowych (pp2019). W związku z pandemią będą się one odbywać w określonym reżimie sanitarnym, dlatego prosimy o zachowanie szczególnych środków ostrożności i dostosowanie się do wskazówek MEN, GIS, CKE i procedur szkolnych.

Proszę zapoznać się i dostosować do ustalonego harmonogramu egzaminów i godzin wejścia na teren szkoły. Należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi organizacji i przeprowadzania tych egzaminów oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych.

Poniżej znajdziecie niezbędne informacje na ten i inne tematy związane z procedurami egzaminacyjnymi. Jednocześnie, ponieważ sytuacja jest dynamiczna, proszę śledzić informacje na stronie internetowej szkoły oraz na głównej stronie: www.oke.poznan.pl i w zakładce Egzamin Zawodowy.

 

Życzymy powodzenia i pomyślnego wyniku egzaminów (ogłoszenie wyników już 31 marca).

Dyrekcja
Zespołu Szkół CKU w Koninie