Informacje dla maturzystów

Drodzy Maturzyści!!!

Z powodu pandemii w marcu br. zawieszono zajęcia w szkołach. Lekcje prowadzone są tylko w formie kształcenia na odległość. Nie mogły odbyć się egzaminy maturalne w sesji majowej, ale ustalony jest termin czerwcowy. Od 8 czerwca br. zorganizowane będą pisemne egzaminy dojrzałości. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną egzaminy przeprowadzane będą z zachowaniem określonych reżimów sanitarnych. W czasie egzaminów maturalnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wskazówek MEN, GIS i CKE I procedur szkolnych.

Proszę zapoznać się i dostosować do ustalonego harmonogramu egzaminów maturalnych i godzin wejścia na teren szkoły. Należy zapoznać się z Informacjami dotyczącymi organizacji i przeprowadzania tych egzaminów oraz wymagań sanitarno-epidemiologicznych.

 

Ponadto warto przeglądać stronę internetową Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu: www.oke.poznan.pl. W zakładce Egzamin maturalny polecamy m.in.:

  1. Komunikat Dyr. CKE o materiałach i przyborach dla zdających egzamin maturalny w 2020 r.
  2. UWAGA! Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania EGZAMINU MATURALNEGO obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020
  3. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku (aktualizacja 20 maja 2020 r.)

Szczegółowe wytyczne MEN, GIS i CKE znajdują się pod adresem:

https://www.oke.poznan.pl/cms,5606,informacja_dyrektora_centralnej_komisji_egzaminacyjnej_z_15_maja_2020_r._na_temat_wytycznych_dotyczacych_przeprowadzania_w_2020_r._egzaminow_zewnetrznych.htm

 

Życzymy powodzenia i pomyślnego wyniku wszystkich egzaminów.

Dyrekcja
Zespołu Szkół CKU w Koninie