Kompetencje kluczowe szansą rozwoju uczniów z K OSI

Okres realizacji: od 25 marca 2019 r. do 30 czerwca 2021 roku

Wartość projektu: 570.786,45 zł, w tym dofinansowanie 542.247,12 zł

Liczba osób objęta projektem: 237 osób

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa: Powiat Koniński – Partner wiodący, Miasto Konin – Partner skierowany jest do uczniów i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego - Partnera wiodącego - Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Fryderyka Chopina w Żychlinie oraz  Partnera - Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Koninie.

Cel i przedmiot projektu: kompleksowe wsparcie obejmujące podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami, a także nauczycieli poprzez:

  • organizację zajęć wyrównawczych i rozwijających kompetencje kluczowe u 192 uczniów,
  • doposażenie 4 szkół w pracownie przyrodnicze do przeprowadzenia doświadczeń i eksperymentów,
  • wsparcie indywidualne uczniów poprzez organizację zajęć specjalistycznych i wyposażenie szkół w specjalistyczny sprzęt,
  • wsparcie 45 nauczycieli w formie studiów podyplomowych i szkoleń,
  • doradztwo edukacyjno-zawodowe dla 163 uczniów.

Szczegółowe informacje:

http://powiat.konin.pl/pl/1126/1209/kompetencje_kluczowe_szansa_rozwoju_uczniow_z_k_osi

 

Kontakt:
Ilona Kielańska
Szkolny Koordynator Projektu
tel./fax (63) 242 89 43