Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy”

Konkurs „Pokaż piękno swojej okolicy” 2018

Regulamin

Regulamin Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego, które powinny pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu.            

                                                                         

Cele konkursu:

- upowszechnienie wiedzy o regionie,  o ciekawych  i atrakcyjnych turystycznie zakątkach ziemi konińskiej
- doskonalenie umiejętności korzystania ze sprzętu fotograficznego i komputerowego,
- kształcenie umiejętności stosowania oprogramowania do tworzenia filmów, edytorów tekstu, grafiki, programów do tworzenia i obróbki dźwięku itp.,
- ćwiczenia w stosowaniu metody projektów edukacyjnych,
- doskonalenie zespołowej formy pracy uczniów.

Prace mogą być wykonane indywidualnie lub przez zespoły 2 – 3 osobowe, reprezentujące daną szkołę. Oceniane będą prace uczniów gimnazjum oraz VII klasy szkół podstawowych. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej.

Terminarz konkursu:

- zgłoszenie udziału (druk – załącznik nr 2A) – do 31 marca 2018 r.
- nadsyłanie prac konkursowych – do 28 kwietnia 2018 r.
- ogłoszenie wyników konkursu na stronie: www.zscku.konin.pl –  do  30 maja 2018 r.
- wręczenie dyplomów i nagród  – w czerwcu 2018 r.

Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu  rozdania nagród drogą mailową. Szkoły, z których uczniowie zajmą I miejsce w poszczególnych typach szkół będą mogły zaprezentować swoje prace, swój region, zareklamować siebie i swoje środowisko.

Warunki  KONKURSU

 1. Konkurs polega na nagraniu filmu, przygotowaniu prezentacji multimedialnej lub opracowaniu przewodnika turystycznego.
 2. Każda praca powinna pokazać wybrany, ciekawy turystycznie, a nieznany dotąd szlak, w tym krótkie opisy i informacje o najważniejszych obiektach, zabytkach, o atrakcyjnych miejscach, mało spotykanych okazach przyrody, itp.
 3. Przy ocenie prac konkursowych brane będą pod uwagę takie kryteria jak: logiczny układ pracy - umożliwiający zwiedzanie, wrażenia estetyczne, opracowanie techniczne materiałów oraz osobisty wkład pracy uczestników.
 4. W szczególności wysoko oceniane będą prace zawierające materiały i opisy autorskie, potwierdzające samodzielność i osobiste poznanie ciekawej a mało znanej trasy turystycznej. 
 5. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
 1. Praca konkursowa,  może  być wykonana indywidualnie lub w zespołach  liczących maksymalnie 3 osoby.
 2. Prace, w których stwierdzi się łamanie prawa autorskiego,  nie będą uwzględniane w konkursie (proszę o zapoznanie się z prawem autorskim w Polsce np. ze strony http://pl.wikinews.org/wiki/Wikinews:Prawa_autorskie ).
 3. Praca konkursowa – prezentacja multimedialna lub film (DVD) nie mogą przekroczyć czasu 15 minut,  a przewodnik – powinien zawierać do 15 stron (format A4 lub A5)
 4. Pojemność pliku do 20 MB.
 5. Na końcu filmu, prezentacji lub przewodnika musi być umieszczona informacja o autorach: imię, nazwisko autorów i opiekuna, nazwa szkoły, miejscowość, tel. kontaktowy.
 6. Format pliku filmowego musi być w standardowym formacie odtwarzanym przez Windows Media Player, nie wymagającym dodatkowych instalacji kodeków.
 7. Jeden zespół może oddać tylko jedną pracę konkursową.
 8. Do konkursu nie wolno zgłaszać prac publikowanych już wcześniej..
 9. Szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
 10. Przesłane prace konkursowe, nie będą zwracane.
 11. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania przesłanych prac w celach promocyjno-edukacyjnych oraz popularyzacji wiedzy o regionie.
 12. Dane osobowe uczestników konkursu będą używane w celach promocyjnych i informacyjnych związanych z ogłoszeniem wyników konkursu.
 13. Zgłoszenie przez szkołę pracy konkursowej jest traktowane równoznacznie z potwierdzeniem  uzyskania od rodziców lub pełnoletnich autorów prac konkursowych  zgody na użycie danych osobowych uczniów dotyczących ogłoszenia wyników konkursu, promocji i publikacji materiałów.
 14. Należy przestrzegać terminów konkursu, o przyjęciu zgłoszeń konkursowych decyduje stempel pocztowy.
 15. Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z regulaminem konkursu, prace, które nie będą spełniały jego wymogów, nie będą uczestniczyły w nim.
 16. Prace będą oceniane przez niezależne JURY, którego werdykt jest niepodważalny i ostateczny.

 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego
62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
KONKURS   "Pokaż swoją okolicę"

 

Konkurs organizowany jest we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Lokalną Organizacją Turystyczną „Marina” oraz PTTK Oddział w Koninie. Pomoc w organizacji konkursów oferują także przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje naszego regionu, które fundują cenne nagrody i upominki. Patronat honorowy sprawują Prezydent Miasta Konina oraz Starosta Koniński.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie. Powodzenia!!!

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

Zespół Szkół CKU im. S. Batorego,   62 - 500 Konin, ul. Wodna 1
www.zscku.konin.pl

Kontakt: tel/fax 63 242 89 43, e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl lub   jan.wawrzyniak3@gmail.com

Wyniki Konkursu 2018

Wyniki Konkursu na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy”

Komisja Konkursowa oceniła złożone prace i postanowiła przyznać:

W kategorii – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nagrody za następujące prace:

     1.  Tytuł: „Droga przodków”   (I miejsce)

                   Autor: Paula Kurzawińska

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie

      2. Tytuł: Piękno naszej okolicy Morzyczyn” (II miejsce)

                         Autorzy:  Dominika Sztuba, Kinga Banaszkiewicz

            Szkoła Podstawowa im. bp Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

      3.Tytuł: „Piękno mojej małej Ojczyzny – gmina Wierzbinek” (III miejsce)

                    Autorzy: Natalia Nowicka, Joanna Wegner

             Szkoła Podstawowa im. bp Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

W kategorii – FILM

Nagrodę za następującą pracę:

 1. Autorzy: Joanna Klanowska, Martyna Budzińska, Oliwia Wrzesińska

                  Szkoła Podstawowa im. Bolesława Prusa w Liścu Wlk.

       2.  Tytuł: „Stary Konin – dawniej i dziś” (II miejsce)

                         Autorzy: Kamil Nalepa, Natalia Kobielska, Gabrysia Dudziak

                  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie

       3.  Tytuł: „Poznaj piękno swojej okolicy - Licheń” (III miejsce)

                         Autorzy: Kinga Smolarek, Oliwia Janiak, Aleksandra Urbaniak

                  Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Woli Podłężnej

W kategorii – PRZEWODNIK TURYSTYCZNY

Nagrody za następujące prace:

         1. Tytuł: „Śladami przeszłości – dworki i atrakcje turystyczne gminy Wilczyn”

                   Autorzy: Wioletta Lachowicz, Julia Masłowska

                        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Żychlinie

         2.  Tytuł: „Konin – moja mała Ojczyzna” (II miejsce)

                   Autor: Zofia Kaczmarczyk

                              Szkoła Podstawowa nr 8 im. Bohaterów Wlkp.

          3. Tytuł: „Moja mała Ojczyzna – gmina Wierzbinek i okolice” (III miejsce)

                   Autorzy: Oliwia Woźniak, Julia Pyżyńska

                        Szkoła Podstawowa im. bp Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

 

Gratulujemy laureatom i dziękujemy uczestnikom i opiekunom.

 

Zapraszamy laureatów oraz pozostałych uczestników i opiekunów na uroczyste wręczenie nagród, upominków oraz dyplomów i wyróżnień, które odbędzie się 20 czerwca 2018 r. o godz. 12.00 w Zespole Szkół CKU w Koninie ul. Wodna 1.

W imieniu Organizatorów
Jan Wawrzyniak - wicedyrektor ZS CKU w Koninie