Konkurs Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii

Konkurs Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii 2018

Regulamin

Szanowna Dyrekcjo
Nauczyciele Języka Angielskiego
Uczniowie Gimnazjum

 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza  do udziału w

VII EDYCJI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii

 

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjalnych uczących się języka angielskiego.

Cele konkursu :

•        Prezentowanie wiedzy i umiejętności językowych uczniów.

•        Rozbudzenie zainteresowania językiem angielskim,

•        Poszerzanie wiedzy o kulturze Wielkiej Brytanii.

•        Integracja zespołów klasowych.

•        Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.

•        Nabycie umiejętności uczciwej rywalizacji.

•        Wspólna zabawa uczniów, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Regulamin konkursu:

1.      Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas gimnazjalnych. Każda szkoła może zgłosić 1  drużynę składającą się z 3 uczniów.

2.      Tematyka konkursu obejmuje: muzykę, sport, obyczaje związane ze świętami, kuchnię, znane postaci, symbole narodowe, edukację, geografię, symbole narodowe, edukację, dom.

3.      Konkurs ma formę turnieju i składa się z trzech etapów. Wszystkie zadania wyświetlane są na ekranie. Treść zadań czytana jest przez nauczyciela prowadzącego konkurs. Każda drużyna wpisuje odpowiedzi do pytań na swojej karcie odpowiedzi.

4.      Etap pierwszy - test wyboru, ok. 40 pytań. Zadaniem uczestników jest wybrać jedną poprawną odpowiedź i zapisać ją na kartce.

5.      Etap drugi - dobieranie, ok. 15 pytań. Zadaniem uczestników jest dopasować zdjęcia do ich tytułów, znane postaci do ich osiągnięć, symbole do ich znaczenia itp. a właściwe odpowiedzi zapisać na kartce.

6.      Etap trzeci –kto pierwszy, ok. 30 pytań. Zadaniem uczestników jest podać poprawną odpowiedź na pytanie wyświetlone na ekranie.

7.      Za każda poprawną odpowiedź grupa otrzymuje 1 punkt. Wszystkie punkty są sumowane i zapisywane na tablicy. W przypadku jednakowej sumy punktów odbędzie się dogrywka. Pytania do dogrywki ułożą opiekunowie grup.

8.       Szkoły zainteresowane udziałem w konkursie proszone są o przesłanie na adres ZS CKU (pocztą lub mailem) nazwisk 3 uczniów do dnia 1 marca 2018 roku.

9.      Konkurs odbędzie się w dniu 28 marca 2018 roku o godzinie 10:00 w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, ul. Wodna 1.

10.    Laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, ul. Wodna 1,  62-500  Konin

fax: 063 242-89-43 (wew. 21) lub e-mail: sekretariat@zscku.konin.pl

Wszystkie informacje o konkursie będą także zamieszczane na stronie internetowej  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie: www.zscku.konin.pl

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu: Robert Kałużyński - nauczyciel języka angielskiego, tel. 698-760-175

Zachęcamy drużyny do przybycia wraz z kibicami.

Termin konkursu nie jest przypadkowy. W tym samym dniu, w godzinach 9:00 – 13:00, organizowany jest w naszej szkole DZIEŃ OTWARTY.