KURSY BHP

1. Szkolenia wstępne

  • Czas trwania: od 5 do 11 godzin (w zależności od stanowiska)
  • Adresaci – Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy

W programie m.in.:

  • Instruktaż ogólny - 3 godziny
  • Instruktaż stanowiskowy - od 2 do 8 godzin (w zależności od stanowiska)

2. Szkolenia okresowe (liczba godzin uzależniona od stanowiska)

UWAGA!
Prowadzimy także kursy indywidualne z programem dostosowanym do wymagań uczestnika.
Liczba godzin oraz cena - ustalane indywidualnie z klientem.

Czas trwania: max. 10 godzin                     Cena – 100 zł (dla grupy min. 10 osobowej)