Kursy-szkolenia

Europejski Dzień Języków Obcych

Wrzesień 25, 2020 - 20:30
Opublikowano w:

25 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego świętowaliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. Jest to międzynarodowe święto ustanowione przez Radę Europy, które jest obchodzone w całej Europie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz krzewienie tolerancji wobec różnorodności zarówno językowej jak i kulturowej. Tego dnia w każdym państwie należącym do Unii Europejskiej odbywają się uroczystości, festiwale, a w szczególności dzień ten celebrowany jest przez placówki edukacyjne.

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

Wrzesień 23, 2020 - 10:29
Opublikowano w:

Międzynarodowe święto, ustanowione z inicjatywy Rady Europy, obchodzone w całej Europie corocznie 26 września. Jego celem jest zachęcenie Europejczyków do nauki języków obcych oraz propagowanie zalet różnorodności językowej.

Święto zostało ustanowione przez Radę Europy, z siedzibą w Strasburgu, w 2001 roku – na zakończenie zorganizowanego przez Radę Europy, Unię Europejską oraz UNESCO Europejskiego Roku Języków.

WAŻNY KOMUNIKAT! - OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH - 2020/2021

WAŻNY KOMUNIKAT !!!

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI HANDLOWO-MENEDŻERSKICH - 2020/2021

Z  powodu panującej pandemii i w związku z zagrożeniami oraz licznymi ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół Organizatorzy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich informują, że przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady planowane jest na okres od stycznia do kwietnia 2021 (zamiast w miesiącach od września do grudnia 2020 r.), tzn.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Sierpień 26, 2020 - 21:42
Opublikowano w:

Drodzy Uczniowie ZS CKU w Koninie,


1 września 2020 r. rozpoczyna się kolejny rok szkolny. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie uroczystej inauguracji. Spotkacie się w wyznaczonych poniżej salach z wychowawcą. Tego dnia zostaniecie też zapoznani z procedurami w zakresie bezpieczeństwa epidemicznego obowiązującymi na terenie szkoły w nowym roku szkolnym, w tym z zasadami organizacji zajęć w szkole obowiązującymi od września 2020 r.

Aneta Buśkiewicz

Aneta Buśkiewicz

Naukę w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie rozpoczęłam w 1997 roku, gdy byłam już absolwentką szkoły średniej. Postanowiłam poszerzyć moje wykształcenie o dwuletnią Szkołę Policealną - na kierunku informatyka. Gdy byłam jeszcze słuchaczką na tym kierunku, zaproponowano mi pracę w ZS CKU. Tak zostałam pracownikiem administracji naszej szkoły.

Marcin Matecki

Marcin Matecki

Klasa strażacka w latach 2012-2015

Od dziecka wiedziałem, że moim życiowym celem jest służyć w Państwowej Straży Pożarnej i nieść ludziom pomoc. Pierwszym krokiem do spełnienia tego marzenia było wstąpienie w szeregi młodzieżowej drużyny pożarniczej w Siąszycach i pierwsze spotkanie ze sprzętem i umundurowaniem strażaka. Kiedy nadszedł czas wyboru szkoły średniej, dowiedziałem się, że w Koninie w ZS CKU ma powstać klasa strażacka. Już wtedy wiedziałem, gdzie chcę kontynuować naukę!

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH – CZERWIEC 2020 - informacje dla maturzystów 2020

Sierpień 10, 2020 - 11:47
Opublikowano w:

WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH – CZERWIEC 2020 - informacje dla maturzystów 2020

 1. Odbiór świadectw dojrzałości lub wyników egzaminów maturalnych w dniu 11 sierpnia 2020 r. od godz. 12.00

a) dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży i dla dorosłych w sali 101 C,
b) dla absolwentów Technikum i pozostałych typów szkół w sali 110 C.

Marta Król- Berczyńska

Marta Król- Berczyńska

Nazywam się Marta Król- Berczyńska. Swoją przygodę z ZS CKU w Koninie rozpoczęłam w 2000 roku. Uczęszczałam do klasy LO o profilu ogólnym. Wychowawcą była pani Lila Michalak. W klasie było nas około 25 osób, w tym 4 chłopaków. Byliśmy zgraną klasą. Na lekcjach nie było nudy, w szczególności na biologii! Nauczyciele byli pomocni, mobilizowali do nauki, a co najważniejsze wierzyli w uczniów i ich możliwości. Cztery lata nauki minęły bardzo szybko.

Łukasz Andrzejewski

Łukasz Andrzejewski
Byłem uczniem ZSCKU W Koninie w latach 1997-2001. Chodziłem do klasy Liceum Księgarskiego.
Nauczyciele wychowania fizycznego w ZS CKU Konin zaszczepili we mnie pasję do sportu. To dzięki nim również zostałem nauczycielem wychowania fizycznego. I tak jak oni mam zaszczyt pracować w tak wspaniałej szkole jak nasza i mogę przekazywać swoją wiedzę oraz pasję do sportu naszej młodzieży.

Albert Jesiołkiewicz

Albert Jesiołkiewicz

Nazywam się Albert Jesiołkiewicz i jestem absolwentem klasy licealnej o profilu bezpieczeństwo wewnętrzne. Chciałem podzielić się swoją drogą edukacji w ZS CKU. Gdy wybierałem tę szkołę, miałem zamiar przygotować się w niej do pracy w służbach mundurowych oraz chciałem sprawdzić, czy mam predyspozycje do tego typu pracy.

Marika Zomer

Marika Zomer

Jestem studentką studiów drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Studia pierwszego stopnia realizowałam na kierunku kryminologia. W 2016 roku ukończyłam liceum o profilu policyjnym w ZSCKU- ta szkoła to dobry start dla młodych osób, które wiążą przyszłość ze służbami mundurowymi i administracją. Wiedza, którą zdobyłam w liceum, okazała się bardzo pomocna- zwłaszcza ta pozyskana na zajęciach z prawoznawstwa, socjologii i języków obcych.

Wioletta Topolska

Wioletta Topolska

Nazywam się Wioletta Topolska. Swoją przygodę z ZS CKU im. Stefana Batorego rozpoczęłam w 1992 roku. Początek lat 90-tych nie był dla mnie i dla społeczeństwa polskiego łatwy. Zmiany społeczno- gospodarcze, wysoki poziom bezrobocia, matura, małżeństwo, dziecko, pierwsza praca… Znikąd pomocy i tylko matura. Postanowiłam podnieść swoje kwalifikacje i złożyłam dokumenty w ZS CKU- Studium Policealne o kierunku finanse i rachunkowość. Było nas w klasie coś około 30 osób.

Damian Święcicki

Damian Święcicki

Od najmłodszych lat moją pasją był sport oraz służby mundurowe, dlatego po skończeniu gimnazjum podjąłem decyzję o nauce na profilu policyjnym w ZS CKU w Koninie. Szkoła dała mi  wiele możliwości rozwoju- zarówno intelektualnego jak i fizycznego- dzięki licznym obozom i szkoleniom o tematyce służb mundurowych, a także dzięki możliwości spotkania wielu osób, które na co dzień służyły czy to w policji, czy w innych służbach.

Mirosława Stelmaszak

Mirosława Stelmaszak

Nazywam się Mirosława Stelmaszak. Do CKU, na formy kształcenia dla dorosłych,  trafiłam, gdy miałam już wykształcenie i zawód, ale chciałam się rozwijać, a przede wszystkim zdać egzamin dojrzałości. Okazało się, że można – jak się chce! Młodym ludziom (podobnie jak mnie kilka lat wcześniej) często nie zależy na dobrym wykształceniu. A przecież matura to świadectwo dojrzałości, to dokument bardzo ważny! Ważny okazał się i dla mnie.        

Klaudia Skoczkowska

Klaudia Skoczkowska

Do grona uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie dołączyłam 4 września 2017r. Po trzech latach edukacji mogę stwierdzić, że wybór tej szkoły był najlepszą decyzją, jaką podjęłam w tak młodym wieku. Oprócz zdobycia wiedzy oraz wykształcenia otrzymałam ze strony grona pedagogicznego duże wsparcie, zrozumienie i pomoc w realizacji własnych celów. To właśnie dzięki wysokiemu poziomowi edukacji oraz wspomnianemu wsparciu i pomocy ze strony nauczycieli i dyrekcji udało mi się w 2019 r.

Konrad Siwiński

Konrad Siwiński

Długo zastanawiałem się nad wyborem odpowiedniej szkoły średniej. Dostałem się do CKU w Koninie, do klasy o profilu policyjnym. Wiedziałem, że chcę związać swoją przyszłość ze służbami mundurowymi. Szkoła - obok tego, że pozwoliła mi poznać wiele ciekawych osób, umożliwiła przede wszystkim przyjrzenie się specyfice służb mundurowych, przyzwyczaiła do munduru i dała przekonanie, że służba to droga, którą chcę dalej iść.

Konrad Pawłowski

Konrad Pawłowski

Laureat Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Logistycznej. Czas mojej nauki w ZS CKU to lata 2010 – 2014 spędzone w  technikum logistycznym. Z perspektywy czasu mogę stwierdzić, że jest to szkoła przyjazna dla ucznia. W obliczu różnych problemów doświadczyłem realnego wsparcia i pomocy zarówno nauczycieli, jak i innych pracowników szkoły. Kolejną kwestią jest sam proces edukacji. Kształcenie na wybranym kierunku pozwoliło mi na zdobycie fachowej wiedzy w zakresie logistyki i ukształtowało dalszą karierę edukacyjno – zawodową.

Magdalena Klimek

Magdalena Klimek

Nazywam się Magdalena Klimek. Jestem dumną absolwentką CKU z roku 1999 (o matko, kiedy to było?!). Muszę przyznać, że na początku niechętnie przyjęłam pomysł pójścia do tej szkoły. Z perspektywy czasu patrząc, nie zamieniłabym jej na żadną inną! Uczyłam się w liceum o profilu kupiecko – handlowym. Dzięki fantastycznie zgranej klasie i rewelacyjnym nauczycielom pokochałam tę szkołę – mam nadzieję, że z wzajemnością.

ZSCKU Challange

Czerwiec 25, 2020 - 16:23
Opublikowano w:

Zostaliśmy nominowani przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie, za co serdecznie dziękujemy.
Pomagamy, ćwiczymy i wpłacamy dla Alicji z gminy Kramsk.
Zapraszamy wszystkich do wsparcia finansowego akcji dla Alicji.
Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/pomagamy-ali

Nominujemy do dalszego wspierania:

Zespół Szkół Technicznych w Koninie
Konińską Izbę Gospodarczą w Koninie
Zespół Szkół Budownictwa i Kształcenia Zawodowego w Koninie

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pt. „ABC UE”

Czerwiec 08, 2020 - 13:27
Opublikowano w:

W dniach 28-29 maja br. uczniowie klasy II PB, za pomocą platformy e-learningowej, wzięli udział w konkursie pt. „ABC UE” zorganizowanym przez Szkolny Klub Europejski. Celem konkursu było:

 • zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej
 • poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej, jej historii, mechanizmach działania
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego z Wiedzy o Społeczeństwie (działy „Polska polityka zagraniczna”, „Polska, Europa, świat-stosunki międzynarodowe”).

 

WIRTUALNE DRZWI OTWARTE

Maj 24, 2020 - 20:07
Opublikowano w:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
w Koninie zaprasza na WIRTUALNE DRZWI OTWARTE


w dniach 25 – 26 maja 2020r.  godz. 17:00 oraz  02 – 03 czerwca 2020r. godz. 17:00 ODBĘDZIE SIĘ LIVE NA FACEBOOKU

Podczas LIVE, Młodzież ZS CKU na ŻYWO będzie odpowiadać na Wasze pytania.

Informacje dla maturzystów

Drodzy Maturzyści!!!

Z powodu pandemii w marcu br. zawieszono zajęcia w szkołach. Lekcje prowadzone są tylko w formie kształcenia na odległość. Nie mogły odbyć się egzaminy maturalne w sesji majowej, ale ustalony jest termin czerwcowy. Od 8 czerwca br. zorganizowane będą pisemne egzaminy dojrzałości. W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną egzaminy przeprowadzane będą z zachowaniem określonych reżimów sanitarnych. W czasie egzaminów maturalnych prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do wskazówek MEN, GIS i CKE I procedur szkolnych.

Zbiórka dla schroniska

Maj 04, 2020 - 08:44
Opublikowano w:

Uczniowie klasy 1BS wraz z wychowawcą zorganizowali zbiórkę na rzecz podopiecznych czworonogów ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie. Zbiórka rozpoczęła się w marcu, jednak dopiero teraz możliwe było dostarczenie darów.

Przekazane zostały środki czystości i płyny do dezynfekcji.

 

wychowawca,
Anna Janas-Lewandowska

 

KOMUNIKAT | 24.04.2020 | Zdalne nauczanie

Kwiecień 24, 2020 - 15:35
Opublikowano w:

Drodzy Uczniowie,
Szanowni Rodzice

W związku z epidemią koronawirusa, po raz kolejny został wydłużony termin prowadzenia nauczanie na odległość  - tym razem do 24 maja 2020 r. W związku z powyższym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zdalne nauczanie będzie prowadzone na dotychczasowych zasadach.

SŁOWO ZAMIAST ABSOLUTORIUM

Kwiecień 24, 2020 - 15:30
Opublikowano w:

Kochani Absolwenci,

tak już w życiu jest, że wszystko co ma swój początek, ma też swój koniec. I tak jest z Waszą edukacją w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie. Dyrekcja i nauczyciele doskonale pamiętają dzień, w którym po raz pierwszy przekroczyliście próg naszej Szkoły. I nadszedł moment, w którym musimy się z Wami rozstać. Dlatego w imieniu Grona Pedagogicznego oraz pracowników niepedagogicznych ZS CKU serdecznie Wam dziękuję za to, że kiedyś wybraliście Szkołę nad Wartą, by zdobyć w niej wykształcenie średnie.

Światowy Dzień Ziemi

Kwiecień 22, 2020 - 21:15
Opublikowano w:

22.04.2020 obchodzimy Światowy Dzień Ziemi.

Nasza przyroda jest niezastąpiona. Szczególnie w tych trudnych chwilach daje nam mnóstwo radości.

ZSCKU w Koninie wspiera działania na rzecz ochrony przyrody. Zachęcamy, aby zamiast foliówek korzystać z toreb wielokrotnego użytku. W wolnych chwilach szyjemy torby z materiału i nie tylko….

Przygotowała
Katarzyna Graczyk 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Marzec 11, 2020 - 16:00
Opublikowano w:

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dzień Kobiet na formach zaocznych

Marzec 09, 2020 - 18:49
Opublikowano w:

Z okazji Dnia Kobiet, samorząd słuchaczy naszej szkoły zadbał o to, aby płeć piękna poczuła się wyjątkowo i wiosennie. Panowie przygotowali uroczysty apel będący ukłonem w stronę pięknych pań. Na wstępie uroczystości złożyli wszystkim paniom najserdeczniejsze życzenia. Podkreślili przy tym, że Międzynarodowy Dzień Kobiet jest co prawda w kalendarzu raz w roku, ale o szacunku wobec kobiet należy pamiętać codziennie, a nie tylko tego jednego dnia.

Dzień Kobiet

Marzec 09, 2020 - 17:35
Opublikowano w:
Dnia 9 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kobiet.
Z tej okazji Teatr Milenium wraz z zespołem muzycznym dla wszystkich Pań przygotował krótką część artystyczną.
Oczywiście o Paniach mówili Panowie, dlatego pokazali portret pięknej płci z przymrużeniem oka. Wszystkie jednak wypowiedziane i wyśpiewane słowa złożyły się na podziękowania dla Pań za ich trud bycia kobietą.
Pod koniec występu dołączył także Samorząd Uczniowski, który również złożył wszystkim Paniom życzeniaoraz przygotował konkurs na MISS PIĘKNOŚĆI.

Klasa 3 P w Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie

Marzec 09, 2020 - 08:47
Opublikowano w:
W dniu 28 lutego 2020r. klasa 3 P odwiedziła podopiecznych Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w Koninie.
Uczniowie mogli zobaczyć jak w „ mieszkaniach treningowych „ mieszczących się przy ul. 3 Maja znajdujący się pensjonariusze przygotowują się do samodzielnego życia.

Lekcja otwarta

Marzec 03, 2020 - 09:15
Opublikowano w:
Prowadzący: ks.Szymon Wiwatowski
Temat: Sakrament pokuty i pojednania drogą powrotu do Boga
Termin: 10.03.2020 r., 6 godzina lekcyjna (12:25 - 13:10)
Sala: 111B
Przedmiot: religia
Klasa: 2 HI 

Lekcja otwarta

Marzec 02, 2020 - 14:26
Opublikowano w:

Temat: Czy możliwe jest moralne usprawiedliwienie zbrodni? „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego.

klasa: II LOn (formy zaoczne)

Data i godzina: 07. 03.2020 r., godzina 9.35 (3 godzina lekcyjna)

Prowadząca: Ewa Gal

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumentów

Luty 27, 2020 - 09:12
Opublikowano w:

25 lutego odbyło się w naszej szkole spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumentów.

Edukacja młodzieży jest tak samo ważna jak pomoc, dlatego pani Tatiana Przychodzka – Miejski Rzecznik Praw  Konsumentów, podzieliła się z młodzieżą klas I i II technikum handlowego  swoją wiedzą i doświadczeniem.

Podczas lekcji  poruszany był  temat zakupu towarów oraz  możliwości ich reklamacji.

Uczniowie dowiedzieli  się również  czym się różni rękojmia od gwarancji i jak bezpiecznie kupować w sieci.

Eliminacje Szkolne Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom"

Luty 25, 2020 - 12:01
Opublikowano w:

24 lutego 2020 roku w naszej szkole zostały przeprowadzone Eliminacje Szkolne Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

Do turnieju zgłosiła się rekordowa liczba uczniów - 60 osób. Z tego względu uczniów podzielono na trzy grupy. Młodzież rozwiązywała test, składający się z 30 pytań. Po zsumowaniu punktów najlepszym uczniem okazał się Adrian Skoczylas z 1 PBp- 27 pkt, na drugim miejscu Szymon Łuczyński z 1L- 25 pkt i na trzecim Mateusz Piasecki z 3L- 24 punkty.

Lekcje otwarte

Luty 23, 2020 - 15:59
Opublikowano w:

LEKCJA OTWARTA
Prowadzące: Arleta Radomska i Agata Grzebielska

Klasa: II L 2/2

Data: 06-03-2020 godz. 9:45 – 10:30 (3 godz. lekcyjna)

Temat: Zamówienie dla przedsiębiorstwa w branży spożywczej w programie magazynowym, przedstawione w formie prezentacji języku polskim i angielskim

 

LEKCJA OTWARTA 
Prowadzące: Arleta Radomska i Magdalena Szeflińska

Klasa: II L 1/2

Konkurs na Logo Pozaszkolnych Form Kształcenia

Luty 19, 2020 - 10:41
Opublikowano w:

Regulamin Konkursu na Logo Pozaszkolnych Form Kształcenia

I. Organizator i przedmiot konkursu.

1. Kierownik Pozaszkolnych Form Kształcenia – Marta Sieradzan i nauczyciel social media – Zdzisław Siwik ogłaszają Konkurs na Logo Pozaszkolnych Form Kształcenia.

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i opracowanie Logo Pozaszkolnych Form Kształcenia.

"Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka” – uczniowie klas mundurowych z wizytą w konińskim hospicjum

Luty 17, 2020 - 20:17
Opublikowano w:

W dniu 11.02.202 dziesięcioro uczniów klas mundurowych pod opieką p. A.Krajewskiego  odwiedziło pacjentów konińskiego Hospicjum dla Dorosłych. Podopieczni placówki mieli dzięki temu możliwość spotkać się z życzliwością i chęcią pomocy ze strony naszych uczniów. Okazją do spotkania stał się bal karnawałowy, na którym nie zabrakło wspólnego tańca oraz zabawy i  słodkiego poczęstunku. Dzięki wizycie uczniowie utwierdzili się w przekonaniu, że pomaganie innym sprawia wiele radości, a okazane dobro mnoży się wielokrotnie.

Regulamin

Dyrektorzy,
Nauczyciele Języka Angielskiego,
Uczniowie Szkół Podstawowych

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza  do udziału w

POWIATOWYM KONKURSIE WIEDZY O KULTURZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH - 8 kwietnia 2020

Cele konkursu:

Regulamin

Regulamin Powiatowego Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego, które powinny pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu.                                                                                                        

Cele konkursu:

XXVIII edycja Kaliskiego Konkursu Informatycznego

Luty 09, 2020 - 15:19
Opublikowano w:

Zapraszamy do udziału w XXVIII edycji Kaliskiego Konkursu Informatycznego. Konkurs polega na napisaniu aplikacji na komputery stacjonarne lub urządzenia mobilne i przesłaniu programu do organizatorów do końca maja. Główną nagrodą jest laptop. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

http://odn.kalisz.pl/2020/01/24/xxvii-kaliski-konkurs-informatyczny-copy/

Manewry "SOWA 20" szlakiem potyczek i bitew powstania styczniowego w regionie konińskim

Styczeń 28, 2020 - 11:15
Opublikowano w:

W tę sobotę Nasza Jednostka Związku Strzeleckiego "Strzelec" zorganizowała manewry wewnętrzne o charakterze marszowym i historycznym, lecz nie brakowało również zagadnień terenowych i taktycznych. Na samym początku koordynator manewrów, Chorąży Marek Graniczny opowiedział skróconą historię łączącą Kapelana Ojca Maksymiliana Tarejwo z powstaniem styczniowym, po czym przeszliśmy do kolejnego punktu docelowego, jakim był Klasztor Kamedułów w Bieniszewie. Podczas marszu taktycznego do punktu nie zabrakło sprawdzenia czujności oraz reakcji na kontakt naszych Strzelców oraz KNS.

Lekcja z ZUS-em

Styczeń 23, 2020 - 13:04
Opublikowano w:

Dla lepszego poznania zasad wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych Uczniowie klasy 2LE – grupa ekonomiczna udała się do placówki ZUS w Koninie w dniu 21 stycznia 2020 roku. Wykład na temat działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prowadziła dla nas Pani Agnieszka Jąkalska. Następną częścią był warsztaty z formularzami ubezpieczeniowymi. Uczniowie nie tylko poznali WSZYSTKIE rodzaje deklaracji, ale krok po kroku wypełnili razem z Panią kilka formularzy.

Wizyta w ZUS-ie pozwoliła zwiększyć wiedzę potrzebną do egzaminu zawodowego.

AR

Konferencja „Twoja inicjatywa – Twój pierwszy biznes”

Styczeń 22, 2020 - 12:11
Opublikowano w:

W dniu 21.01.2020 r. przedstawiciele klasy 4H oraz 4E uczestniczyli w konińskiej konferencji „Twoja inicjatywa – Twój pierwszy biznes”.

Spotkanie to było skierowane do młodzieży klas maturalnych, która już  niedługo stanie przed życiowym wyborem dotyczącym dalszej drogi edukacyjnej czy też zawodowej. Uczniowie spotkali się z prelegentami, specjalistami w dziedzinie biznesu, prawa, reklamy i globalnego rynku.

Zagadnienia, które zostały poruszone podczas konferencji to:

- Nowoczesny PR w biznesie

- Przedsiębiorcy a prawo

Bal na 100 par

Styczeń 19, 2020 - 13:13
Opublikowano w:

Zanim zakwitną kasztany, zanim świat zapachnie majowym bzem uczniowie ostatnich klas szkół średnich Batorego- Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie ruszyli tanecznym krokiem poloneza, by rozpocząć Studniówkę Anno Domini 2020. Młodzież, dyrekcja, zaproszeni goście,  wychowawcy, rodzice, nauczyciele spotkali się w Białej Panieńskiej, w przestronnych wnętrzach Białego Dworu, by dopełnić studniówkowej tradycji.

KURS - WYCHOWAWCA WYPOCZYNKU

Cel: uzyskanie przez kandydatów uprawnień zezwalających na pracę w charakterze wychowawcy kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży

Wymagania: ukończone 18lat, minimum wykształcenie średnie

W programie m.in.:

✓ Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży,

✓ Organizacja zajęć w placówkach wypoczynku,

✓ Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej,

✓ Zajęcia kulturalno-oświatowe,

✓ BHP, Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji.

 

Finał Świątecznej Paczki

Styczeń 14, 2020 - 12:09
Opublikowano w:

W ostatnim tygodniu przed Świętami Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego nastąpił finał Świątecznej Paczki. Cała szkoła – uczniowie szkoły dziennej, słuchacze szkoły dla dorosłych, nauczyciele, dyrekcja wzięła udział w przygotowaniu prezentów świątecznych dla potrzebujących osób będących częścią lokalnej społeczności. Zebraliśmy mnóstwo potrzebnych rzeczy, takich jak żywność o długim terminie przydatności, chemię gospodarczą, kosmetyki, odzież, ręczniki, karty podarunkowe i dużo więcej.

KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Styczeń 14, 2020 - 12:05
Opublikowano w:

18 grudnia 2019 roku podczas Wigilii Szkoły Podstawowej dla Dorosłych odbyło się ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród za udział w Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową w języku angielskim organizowanym przez p. Annę Tarkę. W konkursie brali udział słuchacze szkoły podstawowej dla dorosłych. Celem Konkursu było zmotywowanie słuchaczy do nauki języka angielskiego, gdyż ich zadaniem było nie tylko zaprojektowanie i wykonanie kartki bożonarodzeniowej, ale również ułożenie życzeń świątecznych w tym języku. Komisja w składzie: p. wicedyrektor Katarzyna Ciszak, p.

KURSY | TURYSTYCZNY - Wychowawca wypoczynku

Styczeń 09, 2020 - 18:25
Opublikowano w:

Kurs na wychowawcę wypoczynku rozpoczyna się 13.01.2020 roku i będzie trwał do 22.01.2020. Kurs odbywa się w godzinach popołudniowych.

Celem kursu jest uzyskanie przez kandydatów uprawnień zezwalających na pracę w charakterze wychowawcy kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży

 • Materiały – każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały, do dyspozycji serwis kawowy,
 • Wymagania: ukończone 18lat, lub ukończenie 18 roku życia w tym roku szkolnym,  minimum wykształcenie średnie

 W programie m.in.:

I uczłowiecz człowieka jak uczłowieczyłeś siebie…

Grudzień 25, 2019 - 16:39

20 grudnia 2019 roku spotkaliśmy się w gronie naszej szkolnej społeczności, by jak co roku dotknąć tajemnicy Bożego Narodzenia. Pamiętaliśmy przede wszystkim o pustym miejscu przy stole i minutą ciszy uczciliśmy pamięć Julki Jakubowskiej, po której obecności  „wciąż drży powietrze”. Choć „zabrakło znów czyjegoś głosu”, ufnie prosiliśmy o ponowne narodzenie Wielkiej- Maleńkiej Miłości słowami Kolędy dla nieobecnych: „przyjdź tu do nas i z nami trwaj, wbrew tak zwanej ironii losu.”.

Grudniowy wyjazd do Łodzi

Grudzień 18, 2019 - 11:42
Opublikowano w:

Dnia16 grudnia 2019r. uczniowie  klas 1Li, 2L,2HI i 2BS z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie uczestniczyli w wycieczce do Łodzi.

Pobyt  rozpoczął się spacerem po świątecznie udekorowanym mieście . Uczniowie zwiedzili główną stację kolejową- Łódź Fabryczna, która powstała z inicjatywy przemysłowca Karola Scheiblera, teren zabytkowych fabryk w Łodzi oraz najdłuższą ulicę handlową w Polsce ,czyli  Piotrkowską.

STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Grudzień 17, 2019 - 15:53
Opublikowano w:

Uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów odbyła się w dniu 16 grudnia 2019 roku w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu. Podczas uroczystości stypendia odebrały nasze Uczennice Klaudia Skoczkowska z klasy 3 BW oraz Lidia Witczak z klasy 3 E.

W uroczystości uczestniczyli :  Wicekurator Oświaty KO w Poznaniu Aleksandra Kuź,  Dyrektor Delegatury w Koninie KO w Poznaniu Arkadiusz Chmielewski oraz Kierownik Wydziału Oświaty w Koninie - Małgorzata Hopen.

AR

Warsztaty - Menedżer w organizacji

Grudzień 16, 2019 - 12:41
Opublikowano w:

Menedżer w organizacji – pod takim tytułem Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu zorganizował dla naszej młodzieży warsztaty.

Zajęcia odbyły się w ramach Porozumienia UEP i ZS CKU. Od 5 lat, kilka razy w roku, uczniowie naszej szkoły mają okazję gościć w siedzibie UEP w Poznaniu  i brać udział w wykładach lub warsztatach specjalnie dla nich przygotowanych przez nauczycieli akademickich. Tym razem uczestnikami zajęć byli uczniowie klasy I ekonomicznej, a warsztaty poprowadził pan dr hab. Piotr Bartkowiak, prof. nadzw. UEP - kierownik Katedry Inwestycji i Nieruchomości UEP.

Finał V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Grudzień 16, 2019 - 11:35
Opublikowano w:

W dniach 12-13 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 im. I. Daszyńskiego w Krakowie odbył się finał V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Tematem przewodnim tegorocznej edycji OWiUHM było: „Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej”. Wśród 64 finalistów znalazła się uczennica Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie Izabela Szczepaniak, która jako jedyna w regionie konińskim wywalczyła sobie miejsce w finale.

Finał

Relacja z przebiegu finału V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

KRAKÓW, 12 – 13 grudnia 2019 r.

Spotkanie wigilijne na formach zaocznych

Grudzień 15, 2019 - 11:42
Opublikowano w:

W dniu 14 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie wigilijne dla słuchaczy szkół dla dorosłych. Wszyscy zebrani zasiedli przy pięknie udekorowanych stołach wigilijnych. Potrawy, które się na nich znalazły znakomicie oddawały klimat i tradycję zbliżających się świąt.

Podczas spotkania w przedświąteczny nastrój wprowadziła wszystkich uczestników wspaniale przygotowana przez naszych słuchaczy część artystyczna. Wysłuchaliśmy wierszy bożonarodzeniowych oraz kolęd.

O bezpieczeństwie pracy z Państwową Inspekcją Pracy

Grudzień 14, 2019 - 18:25
Opublikowano w:

Dnia 11grudnia 2019r. uczniowie pierwszych klas technikum wysłuchali prelekcji  na temat „Zagrożenia w pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych”- wygłoszonej przez Panią Małgorzatę Kujawę i Pana Roberta Budzińskiego z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat w Poznaniu -  Oddział w Koninie.

AKCJA ZWOLNIJ

Grudzień 13, 2019 - 09:08
Opublikowano w:

Samorząd Uczniowski ZSCKU w Koninie rozpoczął Akcję Zwolnij.
Przygotowano znaki STOP z hasłem ZWOLNIJ

ZWOLNIJ NA DRODZE, ZWOLNIJ W ŻYCIU.

Dnia 11.12.2019 roku w naszej szkole mieliśmy okazję gościć Pana Pawła Durkiewicza oraz Pana Grzegorza Winklera z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.

Pan Durkiewicz wygłosił prelekcję na temat: ,,Bezpiecznego poruszania się na drodze’’. Uczniowie otrzymali porady jak być bezpiecznym kierowcą i pieszym.

INFORMATYCY W GREEN STUDIO

Grudzień 09, 2019 - 08:24
Opublikowano w:

W dniu 06.12.2019 r. uczniowie z naszej szkoły z klasy II Hi technikum informatycznego pod opieką p. Waldemara Szymczaka uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie.

Informatycy mogli wziąć udział w zajęciach dzięki uprzejmości dyrekcji CDN w Koninie, która wyraziła zgodę na skorzystanie z profesjonalnie wyposażonych pracowni znajdujących się na terenie Centrum.

Etap okręgowy XII Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej

Grudzień 09, 2019 - 08:17
Opublikowano w:

W dniu 06.12.2019 r. odbył się w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu etap okręgowy (zawody II stopnia) Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej. Naszą szkołę reprezentowali uczennica klasy IV L: Karolina Maciejewska i uczeń klasy III L: Dominik Jesiołowski. Zakres tematyczny olimpiady obejmuje całość materiału właściwy dla zawodu technik logistyk, jaki uczeń musi przyswoić. Tym razem uczniowie musieli się zmierzyć z testem wielokrotnego wyboru sprawdzającym wiadomości między innymi z: zapasów i magazynowania, transportu, dystrybucji, produkcji oraz po raz pierwszy z języka obcego zawodowego.

Mikołajki i Eco Swaty

Grudzień 06, 2019 - 14:27
Opublikowano w:

Eko – Swaty i Mikołajki

Mikołajki w szkole  rozpoczęliśmy  od wędrówki Mikołaja po klasach, a tam… wspólne zdjęcia ,kosz słodkości i inne   atrakcje .

O 11:20 zebraliśmy się w 208 B, by świętować…

Najpierw przedstawienie ekologiczne„Eko-Swaty” zaprezentowali aktorzy z klasy 1BW i 1Ip. Przenieśliśmy się na chwilę w świat  „Zemsty” Aleksandra Fredry,  na motywach  komedii  poznawaliśmy  treści związane z ekologią i ochroną środowiska.

 Następnie …Konkurs 1 z 15

 Prowadzący Eryk rozpoczął serię  pytań …

Lekcja z ZUS

Grudzień 05, 2019 - 11:22
Opublikowano w:

2 grudnia odbył się finał projektu "Lekcja z ZUS" do kolejnego etapu zakwalifikowały się osoby z 2 LE: Anna Wiśniewska, Tatiana Pawlenkowicz, Weronika Łuczak.

Gratulujemy.

Opiekunami projektu były: Pani Jolanta Woźniakowska, Pani Arleta Pilarska, Pan Jacek Marciniak.

JW

ŚWIĘTO KOTA – OTRZĘSINY KLAS I

Grudzień 03, 2019 - 08:40
Opublikowano w:

11 klas pierwszych wraz z wychowawcami wzięło udział w święcie KOTA.

 Oto czego musieli doświadczyć pierwszoklasiści:

- rysowanie portretu wychowawcy,

- picie mleka słomką ,

- test z wiedzy o swojej szkole wiedza , np.    Jakiego koloru są drzwi do sekretariatu Pana dyrektora?  Ile komputerów jest w bibliotece?

A wychowawcy  mieli za zadanie  literowanie najdłuższych słów w języku polskim .

W pierwszej i drugiej rundzie wygrały klasy ekonomiczne:
na podbudowie szkoły podstawowej – 1 Ep, a po gimnazjum 1 E.

Rajd Andrzejkowy w Zakopanem

Grudzień 02, 2019 - 10:09
Opublikowano w:
28 listopad 2019r. 27 uczniów i słuchaczy  naszej szkoły wyjechało na szkolny Rajd Andrzejkowy na południe Polski.W czwartek zwiedzili Kraków, podziwiali jego uroki i zabytki.Piątek był czasem wędrówki po Dolinie Kościeliskiej, najwytrwalsi dotarli też  do Stawu Smreczyńskiego, a wieczorem oczywiście obowiązkowy punkt programu, czyli spacer po Krupówkach. Sobotnia wyprawa nad  Morskie Oko również cieszyła się powodzeniem, czemu zdecydowanie sprzyjała cudowna pogoda.Górskie wędrówki zintegrowały uczestników, więc żal było już w niedzielę wracać do codziennych obowiązków.

Jesienne Spotkania Recytatorów

Listopad 29, 2019 - 11:22
Opublikowano w:

W dniu 27.11.2019 r. uczennice z klasy 1 P zaprezentowały swój talent recytatorski na „Jesiennym Spotkaniu z Prozą” organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie. Znaczna konkurencja nie przeszkodziła naszym recytatorkom w odniesieniu sukcesu. Roksana Kranc zaprezentowała fragment prozy Władysława Stanisława Reymonta z powieści „Chłopi” i tym samym zdobyła IV miejsce w konkursie, natomiast Żaneta Hernes przedstawiła podczas spotkania część tekstu „Zbrodni i kary” Fiodora Dostojewskiego, plasując się na V miejscu.

Manewry Potażniki 2019

Listopad 26, 2019 - 16:54
Opublikowano w:

W dniu 23 listopada 2019 roku odbyły się zajęcia specjalistyczne na strzelnicy sportowej w Potażnikach. Brali w nich udział członkowie Jednostki Strzeleckiej 4150  Konin z naszej szkoły wraz z opiekunami: chorążym Jackiem Marciniakiem oraz chorążym Markiem Granicznym.

Głównym celem zajęć było doskonalenie umiejętności posługiwania się bronią sportową. Na początku zajęć odbył się szczegółowy instruktaż stanowiskowy. Następnie odbył się pojedynek strzelecki z różnych rodzajów broni sportowej. Brali w nim udział wszyscy uczestnicy zajęć.

XXVIII Bieg o Lampkę Górniczą

Listopad 25, 2019 - 20:56
Opublikowano w:

W dniu 24 listopada 2019 r. odbyła się w naszym mieście kolejna edycja Biegu o Lampkę Górniczą. Od kilku lat uczniowie klas mundurowych oraz członkowie Jednostki Strzeleckiej 4150 z naszej szkoły biorą aktywny udział w jego organizacji oraz zabezpieczeniu. Nie inaczej było w tym roku. Od wczesnych godzin porannych wolontariusze wykonywali szereg zadań organizacyjnych, z których wywiązali się wzorowo.

Opiekunami młodzieży byli pani Magdalena Nijakowska oraz pan Jacek Marciniak.

JM

Tydzień Edukacji Globalnej

Listopad 25, 2019 - 20:53
Opublikowano w:

W związku z Tygodniem Edukacji Globalnej uczniowie klasy 2PB serdecznie zapraszają do udziału w zbiórce zabawek dla Oddziału Dziecięcego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku. Pragniemy dać zabawkom nowe życie. Prosimy, aby zabawki były czyste i nieuszkodzone. Zbiórka odbędzie się w czwartek (21.11.2019r.) oraz we wtorek (26.11.2019r.)od godziny 8.00 do godziny 10.30 na pierwszym piętrze budynku C.

Zapraszamy także wszystkie klasy do udziału w akcji Zakrętka.

Witaminka zamiast dymka

Listopad 25, 2019 - 20:47
Opublikowano w:

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu – 21 listopada 2019 - „Witaminka zamiast dymka”

W tym dniu proponujemy palaczom, aby podjęli próbę zerwania z nałogiem.

„Pokonasz głód nikotynowy, jedząc warzywa i owoce zawsze będziesz zdrowy”

PALENIE W LICZBACH

Finał konkursu Startup Shaker „Być Przedsiębiorcą”

Listopad 25, 2019 - 20:41
Opublikowano w:

W dniu 21.11.2019 r. odbył się finał konkursu Startup Shaker „Być Przedsiębiorcą”.

Nasi uczniowie przedstawili swój pomysł na innowacyjny biznes,a mianowicie Aplikację Mobilną, która miałaby rozwiązywać problem marnowania jedzenia i przyczynić się do oszczędności dla  szczupłego portfela studenta. Cały projekt był skrupulatnie opracowany, prototyp Aplikacji przygotował Patryk Nowak z klasy 2L. Wielkie brawa dla Patryka, ponieważ było to nie lada wyzwanie, a efektu końcowego nie powstydziłby się profesjonalista.

Julka

Listopad 24, 2019 - 21:12
Opublikowano w:

Nie znajdujemy właściwych słów. Wszystkie wydają się zbyt małe. Nie potrafimy zrozumieć.  Pytamy: dlaczego? Ale odpowiedzi dalej nie znamy.
Tak trudno cokolwiek pojąć, kiedy jedynym smakiem jest gorycz łez. I pustka.

Julka! Jak żyć bez Ciebie? Jak dalej wierzyć, marzyć? Co odpowiadać tym, co mówią: życie przed wami? Jak znieść milczący telefon? Pustą ławkę?

Sukces zespołu Midway

Listopad 21, 2019 - 18:52
Opublikowano w:
Miło nam poinformować, że szkolny zespół muzyczny " Midway " podczas udziału w XII Międzyszkolnym Przeglądzie Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej zajął III miejsce w swojej kategorii.
Konkurs odbył się 19.11.2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie. Poziom prezentowanych utworów był bardzo wysoki i zróżnicowany.
W konkursie brały udział zespoły wokalne, wokalno - instrumentalne, chóry oraz soliści.
 
Gratulujemy naszym wykonawcom. 

"Szkoła Naszych Marzeń" - BEZ RELACJI NIE MA EDUKACJI

Listopad 20, 2019 - 17:17
Opublikowano w:
13 listopada 2019 roku nasza szkoła wzięła udział w Konińskim Dniu Relacji. Fundamentem SZKOŁY NASZYCH MARZEŃ jest przede wszystkim dbałość o relacje oraz komunikacja, która jest oparta na empatii, szacunku i zrozumieniu swoich potrzeb oraz otoczenia.
Młodzież świetnie bawiła się przy wykonywaniu ciekawych zadań - np. redagowaniu Kodeksu Dobrych Relacji czy projektowaniu Szkoły Naszych Marzeń.

Eliminacje okręgowe V edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Listopad 17, 2019 - 12:38
Opublikowano w:

14 listopada 2019r. w całej Polsce odbyły się eliminacje okręgowe V edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich.

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego do zawodów okręgowych przystąpiło 21 uczniów z 5 wielkopolskich szkół. ZSCKU reprezentowały uczennice technikum ekonomicznego: Emilia Budzińska, Wiktoria Ligocka i Izabela Szczepaniak z klasy IV oraz Magdalena Ratajewska i Lidia Witczak z klasy III.

Kurs Wizażu

W ostatni weekend listopada (23.11.2019 – 24.11.2019 r. w godzinach od 8:30-14:45) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego odbędzie się Kurs Wizażu.

 Koszt kursu to 100,00 PLN.

Jeśli jesteś chętny/a wyślij swoje zgłoszenie na adres: fp@zscku.konin.pl

 

ZAPRASZAMY!!!

Wystartuj z biznesem w 2 dni

Listopad 13, 2019 - 15:51
Opublikowano w:

W dniach 05-06.11.2019 r. szóstka uczniów z naszej szkoły brała udział w Zespołowych Warsztatach Ekonomicznych Startup Shaker „Być przedsiębiorcą”.

Prowadzący przywitali uczestników przedsięwzięcia słowami „ Wystartuj z biznesem w 2 dni” , zapewniali, że czeka ich  niezwykła przygoda, podczas której poznają 7 etapów pozwalających  założyć własną firmę i poczuć się prawdziwym przedsiębiorcą.

Do 7 etapów zaliczyli:

Z historią w tle …Wycieczka do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem

Listopad 12, 2019 - 20:52
Opublikowano w:

12 listopada 2019 r. 46 maturzystów z dwóch klas technikalnych - 4L i 4H , uczestniczyły w wycieczce do obozu zagłady w Chełmnie. Maturzyści wzięli udział  w niezwykle interesującej lekcji historii- obejrzeli wystawę , której motywem przewodnim był Holocaust oraz film dokumentalny  z  głównym bohaterem, czyli   naocznym świadkiem i uczestnikiem  tragicznych zdarzeń z lat 1939-1945. Młodzież  aktywnie uczestniczyła również w warsztatach historycznych .

W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ

Listopad 09, 2019 - 13:33
Opublikowano w:

Już ponad wiek ma nasza niepodległość. Tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości uczciliśmy w naszej szkole uroczystą akademią
„W hołdzie Niepodległej”. Młodzież zaprezentowała piękne utwory poetyckie poświęcone naszej trudnej historii, które przeplatała narracja przypominająca ważne wydarzenia, począwszy od upadku państwa w XVIII wieku aż po upragniony dzień zakończenia I wojny światowej. Dyrekcja, nauczyciele
i uczniowie mieli okazję wysłuchać także pieśni żołnierskich i patriotycznych, tych starszych i tych współczesnych. Podniosły nastrój dopełniła muzyka

Wsparcie na starcie

Listopad 08, 2019 - 10:11
Opublikowano w:

W dniu 06.11.2019 r. Klub Młodego Ekonomisty zaprosił uczniów klas trzecich do wzięcia udziału w prelekcji prowadzonej przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Tematem wykładu były Fundusze Europejskie dla Młodych.  

Na początku uczniowie pozyskali ogólną wiedzę na temat źródeł, struktury i ofert sieci punktów informacyjnych. Następnie zostali zapoznani z Krajowym Programem Operacyjnym Perspektywa 2014-2020.

XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Listopad 08, 2019 - 10:05
Opublikowano w:

Dnia 06.11.2019r. odbyła się już XXXIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej. W eliminacjach szkolnych udział wzięło 12 uczniów z klas technikum ekonomicznego. Hasło przewodnie bieżącej edycji to: „Gospodarka i społeczeństwo w erze czwartej rewolucji przemysłowej”. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Monitoring - klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna – monitoring w szkole

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach monitoringu, obowiązującego na terenie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie, ul. Wodna 1:

Eliminacje okręgowe

Informacja dla organizatorów i uczestników eliminacji okręgowych V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

 

1. Zawody okręgowe V Olimpiady WiUHM  odbywają się jednocześnie we wszystkich wyznaczonych okręgach w kraju w dniu 14 listopada 2019 r. o godzinie 12.00.

2. Uczestnicy wraz z opiekunami powinni zgłosić się w miejscu przeprowadzania zawodów okręgowych najpóźniej o godz. 11.45.

3. Miejsca przeprowadzania zawodów okręgowych określa odrębny wykaz.

Żywa lekcja historii pod pomnikiem Ojca Maksymiliana Tarejwo

Październik 31, 2019 - 08:44
Opublikowano w:

W dniu 30 października 2019 r. słuchacze klas wieczorowych wraz z opiekunami udali się pod pomnik bohatera powstania styczniowego z naszego regionu - Ojca Maksymiliana Tarejwo. Historię jego bohaterskiego życia przypomnieli uczestnikom nasi nauczyciele pani Małgorzata Zygadło oraz pan Jacek Marciniak. Następnie słuchacze uporządkowali teren wokół pomnika oraz zapalili symboliczne znicze. Zastanawiamy się nieraz jak we współczesnych czasach uczyć młodych ludzi patriotyzmu? Najlepiej w działaniu!

JM

Nasi słuchacze posprzątali zapomniane groby

Październik 29, 2019 - 09:32
Opublikowano w:

W dniach 26 i 27 października 2019 r. słuchacze form zaocznych tradycyjnie porządkowali zapomniane mogiły cmentarza ewangelickiego oraz cmentarza wojskowego z okresu I wojny światowej. Dzięki temu oczyszczone zostały stare, zapomniane groby. Historię tych nekropolii przybliżył uczestnikom dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej – pan Damian Kruczkowski, który również włączył się do naszej akcji. Słuchacze zapalili także symboliczną świeczkę pamięci na mogile znanej konińskiej pisarki - Zofii Urbanowskiej.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna – etap szkolny już za nami

Październik 24, 2019 - 20:29
Opublikowano w:

W dniu 23.10.2019 r. uczniowie klasy II, III i IV technikum logistycznego zmagali się z etapem szkolnym XII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Z roku na rok Olimpiada cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. W tym roku do etapu szkolnego przystąpiło łącznie 18 osób. Honorowy patronat nad Olimpiadą Logistyczną sprawuje Minister Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Kurs wizażu dla uczniów naszej szkoły

Październik 22, 2019 - 09:51
Opublikowano w:
Specjalnie dla uczniów naszej szkoły będzie zorganizowany kurs wizażu w dniach 23-24.11.2019 roku (16 godzin) sobota/niedziela.
 
Podczas tego kursu można będzie dowiedzieć się o:

• makijażu dziennym podkreślającym atuty urody, z uwzględnieniem anatomii twarzy i typu urody
• doborze kolorystyki w makijażu dziennym
• technikach podkreślania kształtu oka
• doborze intensywności i tonacji, z uwzględnieniem stylizacji (ubioru)
• efekcie świetlistej cery/efekt gładkiej matowej cery

Kurs dla wychowawców wypoczynku

Październik 22, 2019 - 09:48
Opublikowano w:

Już w listopadzie 2019 r. będzie organizowany kurs dla wychowawców wypoczynku w ZSCKU!

Koszt kursu dla 1 uczestnika naszej szkoły wynosi 130,00.

Kurs pozwala na uzyskanie przez kandydatów uprawnień zezwalających na pracę w charakterze wychowawcy kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży!

Termin zapisu do 27.10.2019 roku.

Czas trwania kursu: 36 godzin, zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę

Kurs dla wychowawców wypoczynku

Już w listopadzie 2019 r. będzie organizowany kurs dla wychowawców wypoczynku w ZSCKU!

Koszt kursu dla 1 uczestnika naszej szkoły wynosi 130,00.

Kurs pozwala na uzyskanie przez kandydatów uprawnień zezwalających na pracę w charakterze wychowawcy kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży!

Termin zapisu do 27.10.2019 roku.

Czas trwania kursu: 36 godzin, zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę

Ruszyła kolejna edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Październik 21, 2019 - 13:29
Opublikowano w:

Ruszyła kolejna edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. Program Olimpiady, obejmuje wiedzę i umiejętności w zakresie problematyki ogólnej i tematu wiodącego w dziedzinie nauk ekonomicznych. Temat wiodący V Olimpiady WiUH-M brzmi: „Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej”.

W ZSCKU eliminacje szkolne przeprowadzono 17.10.2019r. Udział w nich  wzięło 24 uczniów z klas technikum ekonomicznego i handlowego. 

Wycieczka szkoleniowa

Październik 19, 2019 - 16:44
Opublikowano w:

W piątek 18 października zakończyła się dwudniowa wycieczka szkoleniowa dla drugiej klasy technikum ekonomicznego tym razem „ekonomiści” podróżowali z „logistykami” – klasa 2LE. Specjalność tego kierunku - administracja celno-skarbowa powoduje, że jest to klasa mundurowa. W innowacji pedagogicznej głównie przybliżamy zakres merytoryczny służb celno-skarbowych tymczasem wycieczka pokazała różne możliwości zatrudnienia i szeroki zakres współpracy zwłaszcza „celników” z różnymi służbami mundurowymi.

Dzień Edukacji Narodowej na formach zaocznych

Październik 15, 2019 - 14:59
Opublikowano w:

 

 

 

W dniu 12 października 2019 r. tradycyjnie odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej na formach zaocznych. Święto polskiej szkoły to dzień szczególny. Mamy wtedy okazję złożyć wszystkim nauczycielom nasze podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie naszych serc i umysłów. Za to, że dają najcenniejszy i najtrwalszy podarunek, jaki można dać – wykształcenie. Na uroczystości zgromadzili się dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji                        i obsługi oraz słuchacze.

Dzień Integracji dla słuchaczy klas wieczorowych

Październik 10, 2019 - 08:15
Opublikowano w:

W dniu 09 października 2019 roku odbył się, po raz kolejny, w naszej szkole Dzień Integracji dla słuchaczy klas wieczorowych. Zajęcia rozpoczęły się od testu międzyprzedmiotowego. Następnie odbyły się gry i zabawy integracyjne oraz ćwiczenia z pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzili je członkowie Jednostki Strzeleckiej 4150 z naszej szkoły.

W trakcie zabaw słuchacze mogli się wykazać koncentracją, umiejętnością uważnego słuchania, a przede wszystkim umiejętnością radzenia sobie w grupie w „trudnych” sytuacjach. Liczyła się również wyobraźnia i poczucie humoru.

FESTIWAL ZAWODÓW – DZIEŃ PIERWSZY 03.10.2019 r. (czwartek)

Październik 03, 2019 - 19:37
Opublikowano w:

Gośćmi Naszej Szkoły byli dzisiaj uczniowie konińskich szkół podstawowych  wraz z opiekunami:

Szkoły Podstawowej nr 12,
Szkoły Podstawowej nr 3,
Szkoły Podstawowej nr 15 ,
oraz Szkoły Podstawowej nr 11.

Uczniowie zapoznali się formami kształcenia zawodowego na kierunkach
technik EKONOMISTA i technik LOGISTYK.
Ponadto nauczyciele i  uczniowie przygotowali dla młodszych koleżanek i kolegów:

- musztrę paradną,

- koncert zespołu MIDWAY,

- pokaz JUDO,

- prezentację i film promocyjny,

- występ Teatru Milenium,

Wycieczka do teatru

Październik 03, 2019 - 19:07
Opublikowano w:

2.10  .2019 dwie  klasy maturalne-4L i 4H, uczestniczyły w szkolnej wycieczce do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl „Szalone nożyczki”.

To interaktywna komedia fryzjerska skrząca się od humoru , oparta na książce autorstwa Paula Portnera. Uczniowie czynnie uczestniczyli w przedstawieniu wyreżyserowanym przez Marcina Sławińskiego. Oklaskiwali aktorów, którzy doskonale wcielili się w swoje role, brali też czynny udział w „śledztwie”, wskazywali winnego, odtwarzali feralne zdarzenia wraz z bohaterami scenicznymi.

Spektakl wzbudził wyłącznie pozytywne emocje…

AS

Zapraszamy na kurs pedagogiczny - INSTRUKTORA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Październik 01, 2019 - 19:55
Opublikowano w:

Kurs rozpoczyna się 14.10.2019 roku

Czas trwania: 48 godzin

Cena: 300 zł (dla grupy 10 osobowej)

Co zyskujesz?

- kurs nadaje uprawnienia do przyjmowania stażystów i praktykantów w zakładach usługowych i produkcyjnych oraz w placówkach handlowych

 

Program kursu jest zatwierdzony przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Sukces strzelców z Batorego

Wrzesień 30, 2019 - 20:04
Opublikowano w:

W sobotę 28 września, odbył się zorganizowany przez Związek Strzelecki „Strzelec”, jednostki z Lubonia i Poznania ,III Bieg Pamięci Orląt Lwowskich . W biegu uczestniczyły drużyny z organizacji proobronnych i klas mundurowych. Uczestnicy biegli na dystansie 2 km w pełnym umundurowaniu, obowiązkowo w kamizelkach wojskowych, z atrapą broni AK oraz z plecakiem obciążonym trzema  butelkami wody. Na trasie biegu ustawiono  przeszkody imitujące te z  pola walki oraz zadania do wykonania, np.

Zasada „4M - Marzysz, Myślisz, Mówisz, Masz”

Wrzesień 24, 2019 - 19:30
Opublikowano w:

W dniu 23.09.2019 r. Klub Młodego Ekonomisty zorganizował wyjście dla klubowiczów oraz wyróżnionych osób z klasy II LE na II Wielkopolski Kongres Gospodarczy, który odbył się w  auli PWSZ w Koninie. Młodzież uczestniczyła w III panelach dyskusyjnych:

I - Procesy migracyjne a rynek pracy,

II - Sukcesja w biznesie,

III -  Transformacja regionu – szansa dla biznesu. 

Spotkaniu przyświecała   zasada „4M - Marzysz, Myślisz, Mówisz, Masz”.

Zawody strzelecko-obronne klas mundurowych powiatu konińskiego

Wrzesień 23, 2019 - 18:29
Opublikowano w:

W dniu 20 września 2019 r. odbyły się zawody strzelecko-obronne klas mundurowych. Rywalizacja została przeprowadzona na obiektach Ligi Obrony Kraju w Potażnikach. Obejmowała ona: strzelanie z broni bocznego zapłonu 5,6 mm (TOZ-12), rzut granatem do celu oraz test wiedzy na temat wydarzeń z września 1939 r.

Drużyna szkolna w składzie: Martyna Szuster z klasy III P, Piotr Andrzejczak z klasy III BW oraz Szymon Kowalski z klasy II LE zajęła wysokie 5 miejsce w klasyfikacji generalnej.

Opiekunem drużyny był pan Jacek Marciniak.

JM

Sprzątanie Świata

Wrzesień 23, 2019 - 08:52
Opublikowano w:

W dniach 20-22 września 2019 odbyła się 25 jubileuszowa edycja akcji Sprzątanie Świata. Hasło przewodnie tegorocznej kampanii brzmiało „Nie śmiecimy – sprzątamy -zmieniamy!”. W tym roku podejmujemy działania, dzięki którym nauczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów. Będziemy starać się coraz bardziej być odpowiedzialnymi konsumentami. Zachęcamy klasy do podpisywania deklaracji „Organizujemy uroczystości klasowe bez plastiku”. Do końca września czekamy na krótkie, klasowe filmiki pod hasłem „Zmieniamy siebie, nie klimat”.

Dyscyplina, nauka i integracja – obóz unitarny klas pierwszych ZS CKU

Wrzesień 22, 2019 - 20:32
Opublikowano w:

Tradycyjnie już od  5 lat w   pierwszych   weekendach września młodzież klas pierwszych integruje się na obozie unitarnym organizowanym przez Związek Strzelecki „Strzelec” działający przy ZS CKU w Koninie .Głównym komendantem  i  organizatorem obozu był p. Janusz Gniewkowski.

Samorząd Uczniowski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego w ZS CKU w Koninie w roku szkolnym 2019/2020

 

PRZEWODNICZĄCA | Sandra Filipczak

Uczennica 3 E – technikum ekonomicznego o specjalności administracja celno-skarbowa

Zainteresowania:

musztra paradna, wolontariat, akcje tematyczne w szkole, udział w konkursach, piłka ręczna

021| ANIMATOR CZASU WOLNEGO

Cel: zapoznanie uczestników z wymogami zawodowymi stawianymi osobom zainteresowanym podjęciem pracy w charakterze animatora czasu wolnego, zdobycie przez uczestników umiejętności i wiedzy umożliwiających samodzielne wykonywanie pracy.

Adresaci: wszystkie osoby zainteresowane pracą jako animator czasu wolnego, lubiące pracować z dziećmi (opiekunki, nianie, rodzice, studenci, wolontariusze, harcerze), pracownicy branży: edukacyjnej, medycznej, rekreacyjnej, eventowej, turystycznej.

Wymagania: ukończone 18 lat

013| INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Nowość! Mniejsza liczba godzin!
 
Cel: przygotowanie pracodawców, pracowników oraz osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne, dla których praca dydaktyczna nie stanowi podstawowego zajęcia do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem praktycznej nauki zawodu

Materiały – każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały, serwis kawowy,

W programie m.in.:

009| BUKIECIARSTWO

Cel: uzyskanie przez kandydatów umiejętności florystycznych i dekoratorskich

Kurs jest przeznaczony dla osób, które:

 • mają zdolności manualne oraz zmysł estetyczny
 • chcą związać swą przyszłość zawodową z szeroko pojętym bukieciarstwem, florystyką i dekoratorstwem lub cieszyć się umiejętnościami w życiu prywatnym

Materiały – każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały, pracuje w małej grupie, wypracowane kompozycje są własnością uczestnika, do dyspozycji serwis kawowy

005| KURSY TURYSTYCZNE

Wychowawca wypoczynku

Cel: uzyskanie przez kandydatów uprawnień zezwalających na pracę w charakterze wychowawcy kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży

Materiały – każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały, do dyspozycji serwis kawowy

Wymagania: ukończone 18lat, minimum wykształcenie średnie

 W programie m.in.:

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w szkołach dla dorosłych na formach zaocznych

Wrzesień 15, 2019 - 15:00
Opublikowano w:

W dniu 14 września 2019 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach dla dorosłych. W bieżącym roku szkolnym słuchacze rozpoczęli naukę w 7 oddziałach form zaocznych (2 klasy w szkołach policealnych oraz 5 klas w liceum ogólnokształcącym).

KOMUNIKAT w sprawie organizacji V Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich

Wrzesień 13, 2019 - 08:47
Opublikowano w:
 1. Rozpoczyna się V edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich. W roku szkolnym 2019/2020 harmonogram Olimpiady jest tak skonstruowany, aby zawody centralne odbyły się w grudniu 2019 r.
 1. Program V Olimpiady WiUHM obejmuje problematykę ogólną, głównie z zakresu przedmiotów ekonomicznych i handlowych oraz zagadnienia związane z tematem wiodącym, który brzmi:

„Gospodarstwo domowe jako podmiot ekonomiczny gospodarki rynkowej”.

KURS - PROJEKTOWANIE ODZIEŻY, KRÓJ I SZYCIE - I stopień

Wrzesień 11, 2019 - 21:03
Opublikowano w:

Serdecznie zapraszamy na kurs PROJEKTOWANIE ODZIEŻY, KRÓJ I SZYCIE - I stopień 

Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Data rozpoczęcia: 28 września 2019 r. 

Szczegółowe informacje i zapisy w sekretariacie oraz pod numerem telefonu: tel. 63 242 89 43 wew. 31 a także na naszej stronie internetowej: www.zscku.konin.pl w zakładce kursy i szkolenia.

MS

001| PROJEKTOWANIE ODZIEŻY, KRÓJ I SZYCIE – I stopień

PROJEKTOWANIE ODZIEŻY, KRÓJ I SZYCIE – I stopień

Cel: przygotowanie do samodzielnego szycia, projektowania ubrań i stylizacji

Czas trwania:  80 godzin

Cena: 1000zł/1 os -  przy grupie max. 6 osobowej

Materiały – każdy uczestnik otrzymuje bezpłatne materiały, zajęcia poprowadzą dyplomowani wykładowcy, do dyspozycji serwis kawowy

W programie m.in.:

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Wrzesień 02, 2019 - 17:33
Opublikowano w:

W dniu 2 września 2019 r. na konińskim bulwarze nadwarciańskim o godz. 9. 00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Inaugurację poprzedziła msza święta w kościele pw. Św. Bartłomieja. Po raz pierwszy w murach ZS CKU nowy rok szkolny powitali uczniowie klas pierwszych po gimnazjum i klas pierwszych po szkole podstawowej. Uroczystość poprowadzili Natalia Wilińska uczennica klasy III Technikum Ekonomicznego i Eryk Rzepecki uczeń klasy IV Technikum Logistycznego

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Sierpień 27, 2019 - 15:36
Opublikowano w:

Uwaga!!!

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020
odbędzie się dnia 2 września 2019 r. o godz. 9.00 na Bulwarze Nadwarciańskim.
O godz. 8.00 msza św. w kościele św. Bartłomieja w Koninie

Tego dnia obowiązuje strój galowy, a uczniów klas mundurowych pełne umundurowanie. W razie niepogody rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi w wyznaczonych salach.

Dyrekcja ZS CKU w Koninie

POMIARY MUNDURÓW

Lipiec 15, 2019 - 16:36
Opublikowano w:

UWAGA UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH MUNDUROWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020
POMIARY MUNDURÓW ODBĘDĄ SIĘ DNIA 24 LIPCA 2019 r.  w godzinach:

9.00 – uczniowie klas liceum ogólnokształcącego
(klasa policyjna i bezpieczeństwa wewnętrznego) – sala 101 C

10.15 – uczniowie technikum ekonomicznego
o specjalności administracja celno-skarbowa – sala 111 C

WYNIKI KOŃCOWE XI KONKURSU WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę” - KONIN – 07 czerwca 2019 r.

Czerwiec 09, 2019 - 10:54
Opublikowano w:

W dniu 07 czerwca 2019 r. w Zespole Szkół CKU w Koninie zorganizowano doroczną imprezę regionalną - XI Wiosenny Konkurs Wiedzy o Koninie i regionie organizowany pod hasłem „Poznaj lepiej swoją okolicę”. Tematem wiodącym konkursu było: „Znani i nieznani Polacy - zasłużeni dla miasta Konina i regionu konińskiego”. W konkursie brali udział uczniowie klas gimnazjalnych i szkół podstawowych Miasta Konina oraz powiatu konińskiego.

Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej pt. „ABC UE”

Czerwiec 06, 2019 - 09:20
Opublikowano w:

W dniu 30 maja br. uczniowie klasy II BW i II P wzięli udział w konkursie pt. „ABC UE” zorganizowanym przez Szkolny Klub Europejski. Celem konkursu było:

 • zachęcenie młodzieży do czynnego zainteresowania się tematyką Unii Europejskiej
 • poszerzanie wiedzy o Unii Europejskiej, jej historii, mechanizmach działania
 • przygotowanie do egzaminu maturalnego z Wiedzy o Społeczeństwie (działy „Polska polityka zagraniczna”, „Polska, Europa, świat-stosunki międzynarodowe”).

Uczestnicy konkursu mieli zadanie rozwiązać test dotyczący następujących zagadnień:

Dzień Dziecka w Parku Chopina ul. Kościuszki w Koninie

Czerwiec 05, 2019 - 14:40
Opublikowano w:

Uczniowie z naszej szkoły z opiekunem Beatą Roskosz aktywnie uczestniczyli w organizacji VII edycji Dnia Dziecka w Parku Chopina w Koninie we współpracy z Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie. Młodzież przeprowadzała zabawy i konkursy dla dzieci i ich rodzin na stoisku TIO. Główny celem przedsięwzięcia była integracja grupy, współpraca w zespole, praca na rzecz środowiska oraz rozwijanie kreatywności i samodzielności. W tym roku święto odbywało się pod patronatem Zofii Urbanowskiej i było bardzo proekologiczne.
Z naszej szkoły udział w przedsięwzięciu wzięli:

Akceptujemy różnice - Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu

Czerwiec 05, 2019 - 14:36
Opublikowano w:

Doradca metodyczny MODN w Koninie, specjalista pedagogiki specjalnej - Beata Woźniak przeprowadziła  w klasach II P i II L warsztaty na temat "Akceptujemy różnice - Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu".  Świadomość społeczna w kwestii autyzmu jest bardzo niska. Reakcje na odmienne zachowanie osób z autyzmem bywają okrutne i krzywdzące. Dlatego celem zajęć  było kształtowanie postawy akceptacji wobec osób z zaburzeniami spektrum autyzmu.

WYBRALIŚMY WOLNOŚĆ

Czerwiec 05, 2019 - 10:53
Opublikowano w:

Pod takim hasłem 4 czerwca 2019 r. w II LO w Koninie odbyła się debata z okazji 30-lecia częściowo wolnych wyborów do Sejmu i całkowicie wolnych do Senatu. W projekcie tym udział wzięła również młodzież z naszej szkoły. W warsztatach prowadzonych na temat: „Co młodzi koninianie mogą zrobić dla wykluczonych?” reprezentowały nas uczennice Jagoda Rakowska z klasy 1 PB i Adrianna Gabryś z klasy 2HI, natomiast w debacie wzięła udział młodzież z klasy 2P. Po 2-godzinnych warsztatach nastąpiło podsumowanie projektu i debata.

Wyniki Konkursu 2019 na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy”

Komisja Konkursowa oceniła złożone prace i postanowiła przyznać:

W kategorii – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nagrody i wyróżnienia za następujące prace:

     1.  Tytuł: „Piękno mojej okolicy – region Lubstowa” (nagroda główna)

          Autorzy: Wiktoria Nadolska, Natalia Ficner | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubstowie

      2. Tytuł: „Piękno mojej okolicy – Brzeźno, Szczepidło” (wyróżnienie I)

Wyniki Konkursu 2019 na film, prezentację multimedialną lub przewodnik turystyczny „Pokaż piękno swojej okolicy”

Maj 30, 2019 - 17:23
Opublikowano w:

Komisja Konkursowa oceniła złożone prace i postanowiła przyznać:

W kategorii – PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Nagrody i wyróżnienia za następujące prace:

     1.  Tytuł: „Piękno mojej okolicy – region Lubstowa” (nagroda główna)

          Autorzy: Wiktoria Nadolska, Natalia Ficner | Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubstowie

      2. Tytuł: „Piękno mojej okolicy – Brzeźno, Szczepidło” (wyróżnienie I)

Zawody strzeleckie dla słuchaczy form wieczorowych

Maj 28, 2019 - 19:17
Opublikowano w:

W dniu 27 maja 2019 r. odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej dla słuchaczy form wieczorowych. Zostały one zorganizowane przy współpracy ze Środowiskowym Hufcem Pracy  15-3 w Koninie. Pierwsze miejsce zajął w nich Sebastian Śrubas z klasy VIII SP, drugi był Konrad Męczyński z klasy VIII SP, natomiast trzecie miejsce przypadło Dawidowi Popiela także z klasy VIII SP. Sędzią zawodów był pan Jacek Marciniak.

W zdrowym stylu

Maj 27, 2019 - 18:37
Opublikowano w:

Hasło przewodnie „Bezpieczny w cyberprzestrzeni” towarzyszyło uczestnikom Integracyjnego Festynu Rodzinnego "W zdrowym stylu" organizowanym corocznie przez TPD – Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Pogoda dopisała, więc była okazja, by wypromować  naszą szkołę.

WIZYTA LOGISTYKÓW W WYŻSZEJ SZKOLE LOGISTYKI I ZAJEZDNI MPK W POZNANIU

Maj 27, 2019 - 08:15
Opublikowano w:

W ramach praktyki zawodowej uczniowie klasy II L w dniu 24.05.2019r. pod opieką p. Agaty Wietrzychowskiej – Osiki, p. Agnieszki Michalskiej i p. Janusza Gniewkowskiego udali się do Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu. Na miejscu  przywitał nas p. Jakub Gajdziński - pracownik WSL, który  przedstawił młodzieży ofertę uczelni i możliwości rozwoju swojej kariery zawodowej. Byliśmy również w laboratorium RFID, gdzie poznaliśmy praktyczne zastosowanie systemu GS 1(kodów kreskowych) i technologii RFID.

Zajęcia dla słuchaczy szkoły policealnej w ramach współpracy z Konińską Izbą Gospodarczą

Maj 26, 2019 - 15:06
Opublikowano w:

W dniu 26 maja 2019 r. w ramach współpracy z Konińską Izbą Gospodarczą nauczyciele z naszej szkoły – pani Wioletta Topolska oraz pan Jacek Marciniak przeprowadzili zajęcia dla słuchaczy szkoły policealnej z klasy I BHP.
Głównym celem zajęć było zapoznanie zebranych z zasadniczymi elementami Pakietu ,,Konstytucji Biznesu” oraz przedstawienie barometru konińskiego rynku pracy.

Słuchacze uważnie wysłuchali wykładów oraz obejrzeli przygotowane prezentacje. Bardzo chętnie zadawali pytania, przytaczając konkretne przykłady z własnych doświadczeń zawodowych.

J.M.

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ORTOGRAFICZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SPELLING MASTER

Maj 26, 2019 - 15:03
Opublikowano w:

23 maja odbył się drugi etap konkursu „Spelling Master”.  Zgodnie z regulaminem uczniowie literowali słowa z kategorii „Świat przyrody”, „Zdrowie” oraz „Państwo i społeczeństwo” na poziomie matury rozszerzonej. Sędziowały – p. wicedyrektor Katarzyna Ciszak, p. Anna Tarka.

Szkolnym Mistrzem Angielskiej Ortografii została Jagoda Rakowska z klasy I PB. Drugie miejsce zajął Mikołaj Rusin z klasy I HI, a trzecie miejsce zdobył Szymon Urbaniak z klasy II P.

Wycieczka przedmiotowa celników

Maj 25, 2019 - 17:46
Opublikowano w:

Dnia 22-05-2019 klasa 3 technikum ekonomicznego odwiedziła Oddział Celny Portu Lotniczego Poznań Ławica. Młodzież wzięła udział w warsztatach przygotowanych przez funkcjonariuszy placówki.  Spotkanie pozwoliło usystematyzować uczniom zdobytą wiedzę na lekcjach z dziedziny: „Prowadzenie polityki celnej” oraz poznać funkcjonowanie  i procedury obowiązujące w porcie lotniczym.

Zastosowanie nierówności kwadratowych w rozwiązywaniu zadań

Karina Duryńska
Przedmiot: matematyka
Klasa: II E

KONSPEKT LEKCJI OTWARTEJ

Temat: Zastosowanie nierówności kwadratowych w rozwiązywaniu zadań

Cele lekcji:

cel główny: rozwijanie umiejętności rozwiązywania nierówności kwadratowych,
cele szczegółowe:  kształcenie umiejętności samodzielnego dochodzenia do wiedzy, rozwijanie umiejętności czytania zadań ze zrozumieniem, doskonalenie umiejętności planowania czasu pracy i wyciągania wniosków.

Wizyty studyjne w przedsiębiorstwach branży logistycznej

Maj 20, 2019 - 10:21
Opublikowano w:

Na zakończenie praktyki zawodowej, w dniu 17.05.2019 roku, uczniowie klasy III technikum logistycznego pod opieką p. Agaty Wietrzychowskiej – Osiki i p. Agnieszki Michalskiej odwiedzili przedsiębiorstwa branży logistycznej.

W pierwszej kolejności udaliśmy się do Firmy KRAMP Sp. z o. o. w Modle Królewskiej, gdzie zostaliśmy zapoznani  ze specyfiką działalności firmy, możliwością odbywania praktyk zawodowych, a także aplikowania do pracy.

FINAŁ KONKURSU

FINAŁ KONKURSU „Wiedzy o Koninie i regionie” dla szkół podstawowych i klas gimnazjalnych pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego

PROGRAM  DNIA:

07 czerwca  2019 r. (piątek):

Lekcje otwarte

Maj 16, 2019 - 12:50
Opublikowano w:

Karina Duryńska

 • Klasa: 2 E
 • Temat: Zastosowanie nierówności kwadratowych w rozwiązywaniu zadań.
 • Termin: 17.05.2019, godz. 8.50
 • Sala: 209 C
 
Ksiądz Szymon Wiwatowski
 • Klasa: 2 P
 • Temat: Sakrament Pokuty i Pojednania - drogą powrotu do Boga
 • Termin: 20.05.2019
 • Godzina: 12.25-13.10
 • Sala: 209 C

OGŁOSZENIE - Dostawa specjalistycznego sprzętu informatycznego do Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego

Maj 14, 2019 - 21:19
Opublikowano w:

Zapytanie ofertowe o cenę w celu określenia wartości przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy specjalistycznego sprzętu informatycznego do ZSCKU w Koninie, dotyczącego projektu „Kadry przyszłości – tworzenie systemu edukacji ponadgimnazjalnej w K OSI zgodnie z potrzebami rynku pracy”.

Spotkanie słuchaczy szkół dla dorosłych z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów

Maj 14, 2019 - 10:02
Opublikowano w:

W dniu 12 maja 2019 r. odbyło się w naszej placówce spotkanie z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów - panem Janem Kuźniackim.

W spotkaniu brali udział słuchacze wszystkich klas  form zaocznych wraz z opiekunami.
Głównym celem zajęć było propagowanie wiedzy konsumenckiej wśród słuchaczy oraz omówienie podstawowych praw konsumenta.

„Jeśli zdarzyło Wam się zakupić towar, który jest niezgodny z umową, nie wahajcie się dochodzić swoich praw poprzez złożenie reklamacji”

– przypomniał Pan Rzecznik.

Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego „15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej okiem wielkopolskiej młodzieży”

Maj 13, 2019 - 09:51
Opublikowano w:

W dniu 10 maja br. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu odbyły się obrady plenarne Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego, będące zwieńczeniem programu „Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego”. Nasz powiat koniński reprezentowały uczennice z klasy II E: Agata Kołodziejczak, Natalia Osajda, Alicja Tomalak, uczestniczki projektu pt. „Korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, na przykładzie Twojego Powiatu”.

Wycieczka przedmiotowa do Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Koninie

Maj 13, 2019 - 09:47
Opublikowano w:

W dniu 09 maja 2019 r. uczniowie klasy II BS (klasa strażacka), wraz z opiekunem – panem Jackiem Marciniakiem,  odwiedzili strażaków z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2. Celem spotkania było przybliżenie uczniom specyfiki pracy straży pożarnej oraz zasad bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole i w miejscu publicznym.

Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Kazimierzu Biskupim

Maj 06, 2019 - 15:51
Opublikowano w:

Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zostały połączone w Kazimierzu Biskupim z Dniem Strażaka. Uroczystość odbyła się pod pomnikiem pamięci o bohaterach naszej Ojczyzny. Przybliżono rys historyczny majowego święta oraz wysłuchano  koncertu chóru Adoremus z Posady i Orkiestry Dętej OSP w Kazimierzu Biskupim.

Bardzo aktywnie w organizację tego święta włączyły się uczennice klas mundurowych z naszej szkoły – Martyna Szuster z klasy II P oraz Aleksandra Opieka z klasy II P, które w trakcie trwania całej uroczystości pełniły wartę honorową pod Pomnikiem Zwycięstwa.

Bal Słuchacza

Maj 06, 2019 - 15:44
Opublikowano w:

Bal Słuchacza to już tradycja wpisana w kalendarz roku szkolnego. Został on zorganizowany w restauracji „ Don Carlos” w Starym Mieście w dniu 26 kwietnia 2019 r. Wzięli w nim udział: Dyrekcja szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego, a przede wszystkim słuchacze szkół dla dorosłych.

Organizatorem balu byli przedstawiciele Samorządu Słuchaczy. Przewodniczący Samorządu – kol. A. Napieralski złożył gorące podziękowania i wdzięczność Dyrekcji szkoły i gronu pedagogicznemu za trud włożony w ich naukę i wychowanie.

SPELLING MASTER – WYNIKI PIERWSZEGO ETAPU

Maj 02, 2019 - 21:19
Opublikowano w:

26 marca 2019 w ZSCKU odbył się pierwszy etap Szkolnego Konkursu Ortograficznego z Języka Angielskiego Spelling Master zorganizowanego przez nauczycielkę języka angielskiego p. Annę Tarkę. Zgodnie z regulaminem Konkursu pierwszym zadaniem było dyktando językowe, które odczytały członkinie komisji konkursowej- wicedyrektor Katarzyna Ciszak  oraz   Anna Tarka. Drugie zadanie polegało na poprawie błędów ortograficznych,  w trzecim zadaniu natomiast  zawodnicy musieli wpisać brakujące litery tak, by powstała poprawna wersja wyrazu.

Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej ‘Let’ssing!’ podczas Dnia Otwartego w ZSCKU

Maj 02, 2019 - 21:13
Opublikowano w:

5 kwietnia 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego odbył się Międzyszkolny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej ‘Let’ssing!’ Adresatem konkursu byli uczniowie klas ósmych szkół podstawowych i klas trzecich gimnazjów, a warunkiem uczestnictwa było wcześniejsze przesłanie zgłoszenia udziału szkoły.

Do Konkursu zgłosiło się pięć szkół, a ogółem piosenkę w języku angielskim zaprezentowało dziesięcioro solistów. Nad przebiegiem prawidłowości Konkursu czuwało jury w następującym składzie:

wicedyrektor i nauczyciel języka angielskiego – mgr Katarzyna Ciszak

KOMUNIKAT dla uczestników Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie!!!

KOMUNIKAT dla uczestników Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie!!!

Ze względu na ogólnopolską akcję strajkową w szkołach planowany w dniu 17 kwietnia 2019 r. finał Konkursu Wiedzy o Koninie i regionie odbędzie się w terminie późniejszym - prawdopodobnie na początku czerwca br. O nowym terminie zawodów finałowych i szczegółowym programie poinformujemy uczestników Konkursu. Za zmiany przepraszamy.

Z poważaniem

W imieniu Komisji Konkursowej
Jan Wawrzyniak – wicedyrektor ZS CKU w Koninie    

VIII edycja Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii

Kwiecień 07, 2019 - 11:52
Opublikowano w:

Kto to jest "bobby"? Jak nazywa się speaker i Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu? Do którego roku życia istnieje obowiązek szkolny w Anglii?

Te i inne wątpliwości rozwiane zostały podczas VIII edycji Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii. Impreza odbyła się 5 kwietnia 2019r. Brały w niej udział trzyosobowe drużyny ze szkół podstawowych powiatu konińskiego. Uczestnikami byli uczniowie klas ósmych. Zmagania polegały na rozwiązaniu testu wyboru w aplikacji Kahoot oraz odpowiedzi na wylosowane pytania.

Pielgrzymka maturzystów

Kwiecień 04, 2019 - 08:28
Opublikowano w:

2 kwietnia br. 60 tegorocznych maturzystów z naszej szkoły uczestniczyło w pielgrzymce na Jasną Górę. Razem z uczniami pielgrzymowali ich wychowawcy oraz katecheci. Uczestniczyliśmy w konferencji, Drodze Krzyżowej oraz Mszy świętej. Był też czas na indywidualną modlitwę i refleksję. Wysłuchaliśmy wielu świadectw młodych ludzi, którzy przekonywali, że spełnienie, radość i szczęście daje Jezus, a nie alkohol, narkotyki czy pornografia. Główny prelegent, ks.

Nasi muzycy na Powiatowym Zjeździe Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Kwiecień 04, 2019 - 08:23
Opublikowano w:

Dnia 03.04.2019 w Konińskim Ratuszu odbył się Powiatowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Członkowie Zespołu Muzycznego „ Midway” reprezentowanego przez jego członków, czyli Bartosza Kazimierczaka z klasy I L  oraz  Agatę  Śmiłowską , uczennicę   klasy I P, wraz z opiekunem p. Marcinem Pawlikiem,  zadbali o oprawę muzyczną uroczystości.

 Pani Krystyna Chowańska  przekazała podziękowania oraz  słowa uznania dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego w Koninie.

MP

Światowy Dzień Autyzmu

Kwiecień 03, 2019 - 10:50
Opublikowano w:
2 kwietnia to Światowy Dzień Autyzmu. Na prośbę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Koninie, oddział klasy policyjnej został oddelegowany do obstawy przemarszu ulicami Konina. Hasło tegorocznej parady brzmiało "Autyzm.Wystarczy zrozumieć". Na Placu Wolności uczniowie pomagali w przeprowadzeniu różnych konkurencji sportowych.
MN

Byliśmy jurorami w projekcie O!PLA…

Kwiecień 01, 2019 - 16:21
Opublikowano w:

1 kwietnia odwiedziliśmy już po raz kolejny konińskie Centrum Kultury i Sztuki. Tym razem klasy 3L i 3H wzięły udział w filmowym projekcie Ogólnopolskiego Festiwalu Animacji O!PLA.

Specyfika  tego przedsięwzięcia polega na tym, że odbywa ono się równolegle w 100 miastach Polski, jurorami są widzowie i to oni decydują o werdykcie. Dziś obejrzeliśmy dziewięć filmów w kategorii studyjnej  i zagłosowaliśmy na te, które w naszej opinii , były najciekawsze.

Z niecierpliwością czekamy na werdykt.

AS

Szósty Drużynowy Turniej Judo Klas Mundurowych o Puchar Dyrektora ZS CKU w Koninie

Marzec 28, 2019 - 08:36
Opublikowano w:

W dniu 27 marca na hali sportowej MOSiR odbył się Szósty Drużynowy Turniej Judo Klas Mundurowych o Puchar Dyrektora ZS CKU w Koninie. Rywalizowali uczniowie z trzech klas: III P, IIIBW i III E. Pojedynki były bardzo wyrównane i emocjonujące. Często kończyły się efektownymi rzutami i technikami walki w parterze. Ostatecznie pierwsze miejsce zdobyła klasa III P. Srebrne medale przypadły uczniom z klasy III BW a na trzecim stopniu podium uplasowała się klasa III E.

Młody przedsiębiorca

Marzec 26, 2019 - 22:20
Opublikowano w:

Młody przedsiębiorca - to tytuł  konkursu, w którym uczennice klasy drugiej technikum ekonomicznego zaprezentowały swój pomysł. Wydarzenie miało miejsce  podczas przesłuchań  26 marca.

Food truck w wersji brytyjskiego autobusu- to właśnie  propozycja naszych młodych uczestników.

Trzymamy kciuki za powodzenie - finał konkursu podczas targów przedsiębiorczości 13 kwietnia 2019.

AR

Dzień przedsiębiorczości

Marzec 25, 2019 - 16:17
Opublikowano w:

Dnia 20-03-2019 uczniowie z klas ekonomicznych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie w ramach 16 edycji programu „Dzień przedsiębiorczości” odwiedzili konińskie zakłady pracy: CreditAgricole Bank Polska SA, Państwową Inspekcję Pracy Oddział w Koninie oraz Urząd Miejski w Koninie.

Przyszli pracownicy mogli zapoznać się z zakresem obowiązków , funkcjonowaniem, organizacją oraz  zarządzaniem w odwiedzanych zakładach pracy.

Dzień Świętego Patryka w naszej szkole

Marzec 25, 2019 - 11:04
Opublikowano w:

21 marca 2019 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego celebrowaliśmy Dzień Świętego Patryka. Święto przypada 17 marca i jest szczególnie bliskie wszystkim Irlandczykom, gdyż Św. Patryk był biskupem, apostołem oraz patronem Irlandii, a  17 marca to dzień jego śmierci. W Irlandii (i nie tylko) tego dnia wszyscy wkładają zielone ubrania, idą do kościoła, bawią się i jest to dzień wolny od pracy.Dla uczniów naszej szkoły takie święto to doskonała  okazja, by zaznajomić się z elementami kultury anglosaskiej.

Dzień Handlowca

Marzec 22, 2019 - 12:46
Opublikowano w:

To już tradycja w ZSCKU, że 21 marca  obchodzimy Dzień Handlowca. Celem organizacji tego dnia jest przybliżenie młodzieży bardzo interesującego, a jednocześnie pełnego wyzwań zawodu - Technika Handlowca. Jako szkoła kształcąca w różnych zawodach staramy się, aby uczniowie rozwijali swoje pasje, zainteresowania zawodowe, poszerzali swoją wiedzę odnośnie zawodów, zwłaszcza tych najbardziej poszukiwanych na lokalnym i regionalnym rynku pracy .

W pierwszy dzień wiosny „odetchnęli kulturą”… Beksiński nieznany

Marzec 21, 2019 - 13:30
Opublikowano w:

21 marca klasa 3L uczestniczyła w wykładzie multimedialnym w Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, pt.”Beksiński nieznany”. Młodzież miała możliwość zapoznania się z biografią oraz grafikami tego tragicznie zmarłego artysty. Na wystawie pokazane zostały fotografie i grafiki komputerowe oraz fotomontaże najznakomitszego artysty XX wieku. Prezentację  wzbogaciły pokazy wprowadzające uczniów  w wirtualną rzeczywistość dzieł Zdzisława Beksińskiego. W czasie wystawy mieliśmy okazję, by  zobaczyć mało znany dorobek artysty, jego wrażliwość na świat oraz fascynację zdobyczami nowoczesności.

Czy komputer może myśleć? Czyli o sztucznej inteligencji słów kilka...

Marzec 20, 2019 - 13:50
Opublikowano w:

To temat wykładu doktora Pawła Sobczaka w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, w którym uczestniczyli uczniowie klas informatycznych, tj. 1HI oraz 3I.
Temat bardzo aktualny działu nauki rozwijającego się dziś bardzo dynamicznie. Prowadzący opisał funkcjonowanie mózgu ludzkiego, ukazał  wady i zalety sztucznej inteligencji (SI,  ang.   artificial intelligence , AI). Ludzki mózg pracuje z prędkością  ok. 102 Hz, a komputer... z  dużo większą! śr. 3GHz. a pomimo tej dużej różnicy ludzki mózg zużywa dużo mniej energii do swojej pracy.

"Decydujące starcie" - M-lab

Marzec 19, 2019 - 20:30
Opublikowano w:

Dnia 19.03.2019 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie M-LAB, zatytułowanym: „decydujące starcie”, którego głównym celem było wspieranie rozwoju młodzieży - w szczególności: pobudzanie kreatywnego myślenia, podniesienie kompetencji prototypowania i testowania własnych pomysłów oraz kultywowanie postaw partycypacji obywatelskiej. Uczniowie naszej szkoły w 5 zespołach mieli za zadanie wykonać 5 instalacji plastyczno-przestrzennych, ożywiających 5 pomysłów na kreatywne miejsce dla młodzieży, które ma powstać na terenie Konina.

Na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu grali w kości…

Marzec 18, 2019 - 09:18
Opublikowano w:

Kolejny raz uczniowie ZS CKU w Koninie uczestniczyli w wykładzie otwartym, pt. Inwestor NIEracjonalny - czyli jak zarobić na ekonomii behawioralnej.

Pani dr Aleksandra Rutkowska  z Wydziału Matematyki Stosowanej przedstawiła, w oparciu o prace badawcze  własne oraz międzynarodowe autorytety, wyniki badań nad skłonnością do ryzyka i ogólnie pojętym behawioryzmem ekonomicznym ,czyli wpływem czynników nieracjonalnych na decyzje uczestników rynku.

ŚWIATOWY TYDZIEŃ MÓZGU w Batorym

Marzec 18, 2019 - 09:11
Opublikowano w:

Mózg ludzki jest najbardziej skomplikowanym dziełem natury. To on odpowiada za wszystkie procesy w naszym organizmie.
Jego funkcjonowanie to największe wyzwanie współczesnej nauki.

W dniach 11-15.2019 po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Tydzień Mózgu. Podpowiadaliśmy, jak dobrze mózg odżywiać, pozwalać mu odpocząć
 i utrzymać go w dobrej kondycji.

Oferta i jej elementy – w języku polskim i angielskim

PRZEDMIOT: magazyny dystrybucyjne, język angielski

TEMAT: Oferta i jej elementy – w języku polskim i angielskim.

PROWADZĄCY: Agnieszka Michalska, Anna Tarka

KLASA: 2L GRUPA 2/2

LICZBA UCZNIÓW: 12

CELE OGÓLNE:

 • Zapoznanie z elementami oferty handlowej w języku polskim i angielskim
 • Opracowanie oferty handlowej w języku polskim i angielskim

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Lekcja polskiego i historii z perspektywy kobiety... Pamiętniki Karoliny Kamockiej

Marzec 15, 2019 - 13:08
Opublikowano w:
15 marca klasa 3I uczestniczyła w kolejnej edycji lekcji muzealnych -dziś była to historia Polski opisana w pamiętnikach kobiety, Karoliny Kamockiej . Pamiętniki obejmują lata niewoli kraju, odzyskania niepodległości oraz wojny bolszewickiej i II wojny światowej. .Czytanie pamiętników odbywało się nie tylko na zasadzie biernej obecności, ale przede wszystkim na czynnym uczestnictwie, czyli dyskusji umożliwiającej zrozumienie wszystkich fragmentów. Karolina Kamocka ,z d.

Warsztaty z funkcjonariuszami celno-skarbowymi

Marzec 12, 2019 - 10:14
Opublikowano w:

11 marca 2019r. uczniowie klas technikum ekonomicznego – o spec. administracja celno-skarbowa odwiedzili Oddział Celny w Koninie. To kolejne już spotkanie uczniów ZSCKU z funkcjonariuszami celno-skarbowymi w ramach współpracy szkoły z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu. W trakcie warsztatów uczniowie uczestniczyli w realizacji procedury związanej z nadaniem towarom przeznaczenia celnego oraz kontroli drogowej przeprowadzonej przez funkcjonariuszy Trzeciego Referatu Realizacji Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego.

Ortograf 2019

Marzec 12, 2019 - 10:09
Opublikowano w:

W marcu 2019 roku nasza szkoła  przystąpiła do Edukacyjnego Wyzwania Medialnego - #ortograf2019 – organizowanego przez portal kochamjp.pl. Jest to konkurs o zasięgu ogólnopolskim, jego ideą jest powtórzenie 100. trudnych wyrazów. Uczestnicy mają dostęp do tabeli słów, które wystąpią w teście głównym oraz nielimitowany dostęp do zadań – ćwiczonych za pomocą „eliminatora błędów”. Taka formuła konkursu daje możliwość sprawnego opanowania słownictwa, z którym uczniowie będą się mierzyć podczas rozwiązywania zadań konkursowych, a tym samym jest prostą drogą do odniesienia sukcesu.

Kobieta - taki cud…

Marzec 08, 2019 - 23:17
Opublikowano w:
8 marca tradycyjnie świętowaliśmy Dzień Kobiet. Wyjątkowej, pełnej skrzącego humoru oprawy nabrało to świętowanie dzięki występowi  utalentowanych uczniów- aktorów z teatru Milenium i artystów z muzycznego zespołu Midway. Kwintesencją programu może być zapewne przekonanie, że kobieta- taki cud- a tak trudno ją zrozumieć… Najważniejsze jednak, by nie bagatelizować problemów płci pięknej! Spotkanie zakończyły życzenia pana dyrektora Krzysztofa Pachciarza adresowane do wszystkich Pań.
DA

II etap Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej

Marzec 08, 2019 - 21:21
Opublikowano w:

Uczniowie z klasy 3 technikum ekonomicznego: Wiktoria Ligocka i Mateusz Wietrzykowski w drugim etapie Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej. SIGG  ma postać internetowej gry inwestycyjnej. Uczniowie pod opieką nauczyciela zakładają swoje zespoły (od 2 do 4 osób). Każdy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy.

Hazard. Tak naprawdę, to nie wiem jak to się zaczęło…

Marzec 06, 2019 - 14:23
Opublikowano w:

5 marca 2019 r. ZS CKU odwiedzili funkcjonariusze Delegatury Urzędu Celno-Skarbowego w Kaliszu. Spotkanie z młodzieżą odbyło się w ramach współpracy naszej szkoły z Izbą Administracji Skarbowej w Poznaniu. W   kolegium wzięli udział uczniowie klas technikum ekonomicznego. Istotą  spotkania było zapoznanie uczniów z pracą funkcjonariuszy celno-skarbowych oraz z zagadnieniami związanymi z hazardem. Funkcjonariusze przybliżyli młodzieży przepisy z nim związane oraz sposoby w jaki kontrolowane są miejsca , w których się odbywa.

Dylematy moralne policjanta

Marzec 03, 2019 - 21:51
Opublikowano w:
W piątek 01 marca uczniowie klas trzecich LO - klasy: policyjna i bezpieczeństwa wewnętrznego uczestniczyły w kolejnym z cyklu spotkaniu z Policjantami. Tym razem mierzyli się z informacjami na temat "Dylematów moralnych Policjanta". Spotkanie prowadziła  asp. sztab. Emilia Grabarczyk - psycholog policyjny. Policjantka  opowiedziała o predyspozycjach osobowościowych pożądanych w zawodzie policjanta, odpowiedziała też na nurtujące uczniów pytania dot. np. użycia środków przymusu bezpośredniego.
MN

AIESEC 2019

Marzec 03, 2019 - 17:23
Opublikowano w:

W dniach 25.02 – 01.03.2019 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie gościł studentkę, w ramach projektu Global Volunteer we współpracy z międzynarodową organizacją AIESEC – Alice QiuTian z Szanghaju .

Warsztaty z M-lab

Marzec 03, 2019 - 12:13
Opublikowano w:

Miesiąc, w którym rozpoczyna się astronomiczna wiosna zachęcił przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego oraz młodzież z  naszej szkoły do wzięcia  udziału w akcji „Decydujące Starcie” – M-lab, której głównym celem jest zaprojektowanie nowoczesnej i kreatywnej przestrzeni dla młodych w Koninie. W dniu 01.03.2019 reprezentanci ZS CKU uczestniczyli w warsztatach przygotowujących do wykonania następujących prototypów: tuby sportu, kreatywnej strefy beztroski, żywego facebooka, przestrzeni dźwięków pracowni i „zetpet”.

Uczniowie ZS CKU na Konkursie Recytatorskim w Młodzieżowym Domu Kultury

Marzec 02, 2019 - 21:06
Opublikowano w:
1 marca czworo uczniów z naszej szkoły :Amelia Frankowska z klasy 1Pb, Szymon Gatak z 3I, Eryk Rzepecki-uczeń klasy 3L oraz nasz śpiewający kolega, Krystian Wojtasik z 3H.Młodzież brała udział w kolejnej edycji konińskiego konkursu "Słowo za słowo". Były to eliminacje rejonowe do 64 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Uczniowie prezentowali monolog literacki, a właściwie collage tekstów   prozy i poezji. Krystian natomiast był uczestnikiem Konkursu Poezji Śpiewanej,  w czasie którego musiał zaśpiewać dwie piosenki oraz zaprezentować wiersz lub jego fragment.

Tłusty czwartek w ZSCKU!

Marzec 01, 2019 - 11:24
Opublikowano w:

Tradycja jedzenia słodkich pączków miała swój początek w Polsce około XVII wieku, ale wtedy jeszcze pączki miały inną formę. „W środku pączka ukryty był orzeszek, a ten, kto trafił na taki pączek, miał cieszyć się dostatkiem, szczęściem i powodzeniem.” Zwyczaj jedzenia pączków w obecnych czasach nakazuje, aby w tłusty czwartek zjeść choć jednego pączka. „Kto tego nie zrobi, temu do końca roku nie będzie się wiodło”.

Wybieram wybory

Luty 27, 2019 - 12:45
Opublikowano w:

26 lutego 2019 roku na terenie Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie odbył się szkolny etap  III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram wybory". Uczestnicy pilnie  rozwiązywali test przesłany  przez Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.

Wyniki 14 marca.

Trzymamy kciuki za naszych uczniów.

Klasa 2P na warsztatach muzealnych

Luty 27, 2019 - 09:35
Opublikowano w:

26 lutego klasa 2P wzięła udział w warsztatach muzealnych. Młodzież miała okazję obejrzeć zbiór 67 ikon z okresu XVII-XIX/XX wieku. Dzieła pochodzą z Rosji, Estonii oraz Ukrainy i stanowią interesujący zbiór zabytków kultury prawosławia.

Warsztaty muzealne opracowane zostały  na kanwie wystawy: ”Ikona w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie”.

Jeden dzień ze służby Wiktora - Przodownika Policji Państwowej

Luty 26, 2019 - 08:44
Opublikowano w:
18 lutego dwie uczennice z klasy 2P w nagrodę za nieustającą chęć angażowania się w praktycznie każde przedsięwzięcie szkolne i pozaszkolne, uczestniczyły wraz z opiekunem w spektaklu organizowanym z okazji 100-lecia istnienia Policji. Widowisko miało charakter edukacyjno-historyczny pt. "Jeden dzień ze służby Wiktora - Przodownika Policji Państwowej", przygotowane zostało pod pieczą Policjantów z wydziału komunikacji Wojewódzkiej Komendy Policji w Poznaniu. Zaproszeni byli dyrektorzy, opiekunowie i uczniowie z wszystkich wielkopolskich szkół kształcących klasy o profilu policyjnym.

Spotkanie klas maturalnych z przedstawicielami WSKM z Konina

Luty 25, 2019 - 09:45
Opublikowano w:

Dnia 22.02.2019r. w naszej szkole odbyło się spotkanie klas maturalnych z przedstawicielami Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich z Konina. Młodzież w ciekawy sposób mogła dowiedzieć się o istniejących na uczelni kierunkach i formach kształcenia. Na koniec każdy z uczestników otrzymał drobny upominek.

Zapraszamy za rok.

IP

OLIMPIADY | KONKURSY

KOMUNIKAT

Dzień Otwartych Drzwi w Zespole Szkół CKU w Koninie zostanie zorganizowany w dniu 5 kwietnia 2019 r. w godzinach 10.00 – 14.00.

Również w dniu 5 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 zostaną przeprowadzone konkursy dla klas VIII szkół podstawowych i klas gimnazjalnych:

Drużyna Szpiku w naszej szkole

Luty 23, 2019 - 11:24
Opublikowano w:

Dnia 21.02.2019 roku w naszej szkole gościliśmy przedstawicielkę fundacji „Drużyna Szpiku” z Poznania. Pani Maria zapoznała uczniów z chorobami nowotworowymi krwi oraz wyjaśniła, w jaki sposób można zostać dawcą szpiku kostnego. Zachęcała również młodych ludzi do zasilenia szeregów potencjalnych dawców. Uświadamiała, iż dawcą może zostać każdy po ukończeniu 18 roku życia, a proces oddawania szpiku nie jest bolesnym zabiegiem. Młodzież była poruszona, z wielkim entuzjazmem podeszła do tematu pomocy, wyraziła także chęć organizowania częstszych spotkań i prelekcji związanych z tym wątkiem.

PRELEKCJA NA TEMAT UNII EUROPEJSKIEJ I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Luty 22, 2019 - 09:55
Opublikowano w:

W dniu 20 lutego br. w naszej Szkole odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące UE i Parlamentu Europejskiego zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Prointegracyjne Europa. W murach ZSCKU gościli studenci Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego: p. Anna Milińska i p. Piotr Laskowski. Nad całością zaś czuwał p. Robert Smoleń-prezes Polskiego Stowarzyszenia Prointegracyjnego Europa, b. obserwator w Parlamencie Europejskim (2003-2004), poseł do Parlamentu Europejskiego (2004), b. przewodniczący sejmowej Komisji ds. UE (2004-2005).

Manewry Strzeleckie Luboń 2019

Luty 22, 2019 - 09:50
Opublikowano w:

W dniach 16-17 lutego Jednostka Strzelecka 4111 Poznań-Luboń zorganizowała manewry na terenie dorzecza Warty w Luboniu, w których brały udział jednostki strzeleckie z Poznania, Lubonia, Konina, Kalisza oraz Zielonej Góry. Strzelcy z Batorego brali w nich aktywny udział. W ramach ćwiczeń powstał ścisły scenariusz działań, który została napisana na potrzeby manewrów.

Twoja Inicjatywa – Twój pierwszy biznes

Luty 22, 2019 - 09:39
Opublikowano w:

Marketing, prawo, public relations i globalizacja to głównie kierunki paneli wykładowych podczas konferencji „Twoja Inicjatywa – Twój pierwszy biznes”  organizowanej przez Konińską Izbę Gospodarczą oraz Wielkopolską Radę Trzydziestu działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego.

Konferencja odbyła się w dniu 21 lutego 2019 roku w PWSZ w Koninie. Przedstawiciele klas maturalnych  wysłuchali prelekcji, a ich reprezentantka – Aleksandra, udzieliła wywiadu do TV Wlkp.

Tańczyli przeciw przemocy

Luty 19, 2019 - 15:40
Opublikowano w:
W walentynkowy czwartek jak co roku od kilku lat przypadał dzień, w którym kobiety na całym świecie łączą się ze sobą w tańcu przeciwko przemocy... i my dołączyłyśmy!!!
Dziękuję dziewczętom z klas: I policyjnej i bezpieczeństwa wewnętrznego, II policyjnej, III policyjnej!!!
Wspaniale że byłyście!!!
MN

Z wizytą u Jej Królewskiej Mości

Luty 16, 2019 - 22:26
Opublikowano w:

W dniu 11 lutego 2019 r. dwudziestu uczniów z klas 1PB, 1L, 1LE, 3BW, 3L i 3H wyruszyło z Konina do stolicy Anglii – Londynu. Po przekroczeniu granic Niemiec, Holandii oraz Belgii czekała nas przeprawa promowa w Calais we Francji. …I wreszcie znaleźliśmy się w samym sercu Anglii – Londynie. Przygodę z Wielką Brytanią zaczęliśmy od krótkiego spaceru po Greenwich.

Pogadanka w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku

Luty 14, 2019 - 09:56
Opublikowano w:

13 lutego 2018 roku chorąży Jacek Marciniak oraz chorąży Marek Graniczny przeprowadzili pogadankę w Szkole Podstawowej im. Olimpijczyków Polskich w Kramsku na temat działalności Związku Strzeleckiego Strzelec. Uczniowie uzyskali wiedzę o kierunkach kształcenia w ZS CKU na formach dziennych i zaocznych. Po prelekcji, młodzież wraz z nauczycielami, mogła obejrzeć wystawę sprzętu wojskowego oraz broni. Dziękujemy za zaproszenie Panu Dyrektorowi Januszowi Grzesiakowi oraz pani Oli Lipskiej, naszej absolwentce.   

MG

Kultura organizacyjna w Policji

Luty 12, 2019 - 13:45
Opublikowano w:
W piątek 08 lutego uczniowie klas trzecich policyjnej i bezpieczeństwa wewnętrznego uczestniczyli w spotkaniu z policjantką z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KMP w Koninie. Głównym tematem spotkania była "Kultura organizacyjna w Policji". Oprócz niezbędnych konkretów uczniowie zapoznali się ze specyficznym żargonem policyjnym i zarobkami w Policji.
Kolejne spotkanie w piątek 15 lutego.
MN

Każdy zasługuje na wsparcie …

Luty 09, 2019 - 21:44
Opublikowano w:

Dziewczyny z Klubu Młodego Ekonomisty przeprowadziły zbiórkę dla bezdomnych – podopiecznych Fundacji Sercem Przyprawionej. Zbierały kubki termiczne, kurtki, czapki i szaliki, a także artykuły spożywcze – herbatę, cukier, miód i konserwy. Uczennice klasy 2 E, wraz z opiekunem , jeszcze tego samego dnia przekazały zebrane rzeczy do Jadłodzielni przy ul. 3 Maja.

Musztra paradna | Dzień Patrona w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich

Luty 07, 2019 - 09:17
Opublikowano w:
1 lutego (piątek) grupa musztry paradnej dwukrotnie wystąpiła na uroczystości Dnia Patrona w 100 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich.

Manewry strzeleckie „GODAWIEC” 26.01.2019 r.

Luty 06, 2019 - 09:55
Opublikowano w:

W dniu 26 stycznia Jednostka Strzelecka 4111 Poznań-Luboń zorganizowała manewry na terenie opuszczonej bazy rakietowej, której to pozostałości schowane są w głębi lasu w miejscowości Złotniki.

W ramach ćwiczeń powstał ścisły scenariusz działań oraz klimatyczne wprowadzanie historią, która została napisana na potrzeby manewrów.

Zaproszenie

Szanowna Dyrekcjo
Nauczyciele Języka Angielskiego oraz Muzyki
Uczniowie

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza do udziału w Międzyszkolnym Konkursie Piosenki Anglojęzycznej „Let’s sing!”

 

Zapraszamy do udziału miłośników śpiewania piosenek po angielsku!

Konkurs dedykowany jest uczniom klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej

Termin Konkursu: 8 kwietnia 2020

Godzina: 10.00

KWoKWB - Zaproszenie

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele Języka Angielskiego, Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza  do udziału w VIII EDYCJI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii

 

KWoKWB - Regulamin

Szanowna Dyrekcjo, Nauczyciele Języka Angielskiego, Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie zaprasza do udziału w VIII EDYCJI Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Kulturze Wielkiej Brytanii

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas siódmych oraz ósmych szkół podstawowych i gimnazjów uczących się języka angielskiego.

Cele konkursu:

KPPSO - Regulamin

Regulamin Konkursu „Pokaż piękno swojej okolicy”

na nagranie filmu, przygotowanie prezentacji multimedialnej lub opracowanie przewodnika turystycznego, które powinny pokazać turystycznie ciekawe, a mało znane zakątki Konina lub innych miejsc powiatu konińskiego lub regionu.                                                                                                  

Cele konkursu:

KWoKiR - Regulamin

REGULAMIN

XI edycji konkursu WIEDZY O KONINIE I REGIONIE „Poznaj lepiej swoją okolicę”


I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Pragniemy zaprosić uczniów klas gimnazjalnych oraz VII i VIII klas szkół podstawowych do udziału w XI edycji Wiosennego Konkursu z zakresu Wiedzy o Koninie i regionie „Poznaj lepiej swoją okolicę”  organizowanego pod Patronatem Prezydenta Miasta Konina i Starosty Konińskiego.

2. Konkurs ma na celu:

Pomoc naszych uczniów podczas konińskiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Styczeń 25, 2019 - 15:25
Opublikowano w:

13 stycznia 2019 r. odbył się 27 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tradycyjnie podczas konińskiej edycji zorganizowany został bieg rodzinny ,,Policz się z cukrzycą”. W jego przygotowanie bardzo aktywnie włączyła się duża grupa uczniów z klas mundurowych (I PB, I BS, II P, II BW, II BS) wraz z opiekunem – panem Jackiem Marciniakiem. Od wczesnych godzin porannych pracowali oni w biurze zawodów, zabezpieczyli trasę biegu, dbali o bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz wręczali zawodnikom pamiątkowe medale na mecie.

JM

Wygrana naszych słuchaczy w konkursie plastycznym

Styczeń 25, 2019 - 14:29
Opublikowano w:

Ogromnym sukcesem zakończył się udział słuchaczy klas wieczorowych w konkursie ,,Mój sposób na ozdoby bożonarodzeniowe”, który został zorganizowany przez Centrum Handlowe Ferio w Koninie. Jego celem było wykonanie ozdób świątecznych. Nasi słuchacze przygotowali najlepsze prace konkursowe i zdecydowanie wygrali całą rywalizację. Pierwsze miejsce zajął Aleksander Berliński z klasy VIII SP, drugi był Jan Borkowski z klasy VIII SP, na trzecim miejscu uplasował się Miłosz Nowak z klasy VII SP, natomiast czwarty był Adam Kaczor z klasy VIII SP.

Gratulujemy!

JM

„Cicha noc…”- Wigilia szkolna

Grudzień 22, 2018 - 14:35
Opublikowano w:

21 grudnia, jak co roku, w naszej szkole miało miejsce spotkanie wigilijne, w którym brali udział pracownicy ZS CKU oraz przyjaciele szkoły. Wszyscy byliśmy uczestnikami „betlejemskich wydarzeń”. Były życzenia, zakręciła się też  łezka w oku…  Ten magiczny czas sprzyja  serdecznościom...  Każdą ze scen jasełek - Zwiastowania, Nawiedzenia, Narodzenia- wieńczyło powtarzane za Ewangelią zapewnienie: „Nie lękajcie się. Ja jestem z wami”. 

KONKURS NA KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Grudzień 22, 2018 - 14:28
Opublikowano w:

W dniu 18 grudnia 2018 roku odbyło się ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród za udział w Konkursie na Kartkę Bożonarodzeniową w języku angielskim organizowanym przez p. Annę Tarkę. W konkursie brali udział słuchacze form wieczorowych naszej szkoły (szkoła podstawowa dla dorosłych i gimnazjum dla dorosłych). Celem Konkursu było zmotywowanie słuchaczy do nauki języka angielskiego, gdyż ich zadaniem było nie tylko zaprojektowanie i wykonanie kartki bożonarodzeniowej, ale również ułożenie życzeń świątecznych. Komisja w składzie: p. wicedyrektor Katarzyna Ciszak, p.

Nie lękajcie się… na Oddziale Onkologicznym

Grudzień 21, 2018 - 08:03
Opublikowano w:

Wyjątkowych widzów miały tradycyjne jasełka przygotowane przez uczniów naszej szkoły. 20 grudnia pacjenci i personel Oddziału Onkologicznego konińskiego szpitala stali się świadkami zrekonstruowanych sprzed dwóch tysięcy lat wydarzeń. Każdą ze scen- Zwiastowania, Nawiedzenia, Narodzenia- wieńczyło powtarzane za Ewangelią zapewnienie: Nie lękajcie się. Ja jestem z wami.

Konkurs Recytatorski

Grudzień 19, 2018 - 16:49
Opublikowano w:
W dniu 19 grudnia 2018r. odbyła się w naszej szkole I edycja Konkursu Recytatorskiego pod hasłem:"Dla Niepodległej-1918-2018". Młodzi recytatorzy prezentowali jeden tekst o tematyce patriotycznej. Spośród uczniów klas: 3P, 2L oraz 1PB , wyłoniono troje laureatów:
 • A.Frankowska,
 • M.Siwińska,
 • M Łyskawa.
Wyróżnienia otrzymali także: P. Górna, M. Wesołowski oraz O. Głąb. Wyróżnieni uczniowie będą rywalizować w czasie Dnia Humanisty o laur zwycięstwa.
AS 

Szkolne Koło Biblioteczne wspiera Szkolny Ośrodek Wychowawczy

Grudzień 19, 2018 - 16:47
Opublikowano w:

W dniu 18.12.2018r. uczennice z Koła Bibliotecznego: Natalia Bąkowska i  Kamila Urbańska z klasy 1PB  pod opieką pani Doroty Sobiś - Kierownik Multimedialnego Centrum Informacji, odwiedziły bibliotekę w Szkolnym Ośrodku Wychowawczym im. Janusza Korczaka . Uczennice przekazały paczki z książkami, które wcześniej podarowali  uczniowie ZS CKU.

Coroczna  akcja ma na celu promowanie  czytelnictwa wśród młodzieży, a przy okazji …służy celom charytatywnym.

DS