Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Batorego z siedzibą w Koninie (62-500), ul. Wodna 1
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@konin.um.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, poz. 2203 oraz 2018 poz. 650) wraz z ustawą z 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60, poz. 2203) i aktami wykonawczymi, w tym m.in.: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ustaw: Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.), Karta Nauczyciela - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. 2017 poz. 1189 oraz poz. 2203), ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902 z późn. zm.), ustawa z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2016 poz. 800), ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. 2016 poz. 2217), ustawa
  o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 2203)
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną
 6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem - Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, poz. 2203 oraz 2018 poz. 650) wraz z ustawą z 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60, poz. 2203) i aktami wykonawczymi, w tym m.in.: Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ustaw: Kodeks Pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz.U. 2018 poz. 108 z późn. zm.), Karta Nauczyciela - ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku (Dz. U. 2017 poz. 1189 oraz poz. 2203), ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2016 poz. 902 z późn. zm.), ustawa z dnia 04 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2016 poz. 800), ustawa z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. 2016 poz. 2217), ustawa o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 2203).

Ponadto, w ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

 

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie, przy ul. Wodnej 1.

 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają w szczególności:

 •  utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 •  dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 •  tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

 4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 5. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 •  „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 •  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 •  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika.

 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 7. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.