Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
rok szkolny 2017/2018

Przewodnicząca Rady Rodziców   P. Emilia Rubczewska
Zastępca przewodniczącej  P. Małgorzata Idzikowska
Sekretarz  P. Wiletta Mocie
Skarbnik  P. Maciej Gasztka
Członek  P. Wiletta Owsińska
Członek  P. Elżbieta Pilarska
ZałącznikRozmiar
PDF icon regulamin_rady_rodzicow_0.pdf237.85 KB