Szkoły dla dorosłych | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ) – BEZPŁATNE – m.in. w zawodach:

  • Technik ekonomista
    w zakresie kwalifikacji:

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej.

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

  • Sprzedawca w zakresie kwalifikacji:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

  • Technik handlowiec w zakresie kwalifikacji:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży.

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.

  • Technik rachunkowościw zakresie kwalifikacji:

EKA.05.  Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - organizowane według potrzeb

 

INNE KURSY I SZKOLENIA - zobacz szczegóły

"Nie dla szkoły,
lecz dla życia się uczymy
"
Seneka

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie

tel./fax 63 242 89 43 lub 63 242 99 19
e-mail: dorosli@zscku.konin.pl
www.zscku.konin.pl