Szkoły dla dorosłych | SZKOŁA PODSTAWOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA DLA DOROSŁYCH

OPIS

  • NABYTE UMIEJĘTNOŚCI - wiedza ogólna z zakresu szkoły gimnazjalnej lub podstawowe

CYKL NAUKI - system stacjonarny / wieczorowy, czas trwania nauki uzależniony od potrzeb słuchacza

 

UZYSKANE KWALIFIKACJE - wykształcenie podstawowe

 

 SZKOŁA BEZPŁATNA 

 

"Nie dla szkoły,
lecz dla życia się uczymy
"
Seneka

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stefana Batorego w Koninie

tel./fax 63 242 89 43 lub 63 242 99 19
e-mail: dorosli@zscku.konin.pl
www.zscku.konin.pl