banner
A A+ A++ K K K K

Dyrekcja

Zakładki podstawowe

Dyrektor Szkoły – mgr Ewa Dąbrowska

Zespół Kierowniczy:

  • wicedyrektor ds. kształcenia młodzieży – mgr Magdalena Przybysławska
  • wicedyrektor ds. organizacyjnych – mgr Agnieszka Flis-Bukowska
  • kierownik szkolenia praktycznego –  mgr Adriana Tabaczyńska
  • kierownik ds. kształcenia w formach pozaszkolnych - mgr Arleta Radomska
  • kierownik Multimedialnego Centrum Informacji – mgr Dorota Sobiś
  • kierownik ds. gospodarczych – mgr Agata Mijakowska-Klarecka
  • główny księgowy – mgr Justyna Matuszak