banner
A A+ A++ K K K K

Instrukcja obsługi

Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie utworzona została zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

  • Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
  • Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Poruszanie się po stronie podmiotowej BIP ZSCKU umożliwia menu umieszczone po lewej stronie ekranu. Podzielone jest ono na grupy tematyczne i zatytułowane: “Menu podmiotowe” i “Menu przedmiotowe”. W stopce strony znajdują się odsyłacze do "Mapy strony", "Redakcji serwisu" oraz "Rejestru zmian".

Żeby powrócić do strony głównej BIP ZSCKU należy kliknąć znajdujący się po lewej stronie, w górnej części ekranu znak graficzny z ikoną BIP lub kliknąć w przycisk "Strona główna" znajdujący się po prawej stronie, w górnej części witryny, pod zdjęciem szkoły.

W Biuletynie Informacji Publicznej rejestrowane są wszelkie zmiany wprowadzane do treści artykułów. Informacja o tym znajduje się w menu, w stopce strony w „Rejestrze zmian”.

Wyszukiwarka do szybkiego odszukania żądanej informacji znajduje się po lewej stronie ekranu, pod ikoną BIP. W puste pole należy wpisać słowo/słowa klucze a następnie kliknąć przycisk “szukaj”. Po wykonaniu tej operacji wyświetlona zostanie znaleziona lista artykułów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.

W Biuletynie oprócz tekstów, znajdują się również informacje w postaci plików do pobrania.