Szkolne mury tak znajome
    Są świadectwem przeszłych dni
    W przyszłość rusza stąd absolwent
    Z wiedzą, z wiarą w swoje sny.
    
    Król Batory zawsze czuwa
    Nad młodzieży wychowaniem
    Nad solidną edukacją
    I wzorowym zachowaniem.
    
    Gmach nad Wartą dumnie stoi
    Zapraszając w swoje progi
    W sercu miasta tak wyrosły
    Kształci młodzież i dorosłych.
    
    Ile znaczy moc tej szkoły
    Powie ci dziś sam Batory
    Swą koroną i Pazurem
    Świadczy, czuwa, stoi murem.

    To za jego wzorem siły
    Dzisiaj Polsce my służymy
    By budować pokolenia
    Żeby móc spełniać marzenia.

Tekst: Katarzyna Ciszak, nauczyciel ZS CKU
Muzyka: Dariusz Przybylski

Konin 2013