1. Informacje o ZSCKU im. S. Batorego w Koninie:

 • ZSCKU, czyli Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego mieści się przy ulicy Wodnej 1 w Koninie
 • W skład placówki wchodzą 4 budynki - A, B, C oraz D, czyli pracownia symulacyjna (pracownia do zajęć praktycznych)

2. Jak można skontaktować się ze szkołą?

 • Godziny pracy: 7.30-15.30 od poniedziałku do piątku
 • Jeśli chcesz się z nami skontaktować telefonicznie, zadzwoń na nr 632429919
 • Możesz też wysłać e-mail na adres: mlodziez@zscku.konin.pl lub  dorosli@zscku.konin.pl

3. Jak wejść do szkoły?

 • Wejście do głównego budynku - C, znajduje się od strony bulwaru nadwarciańskiego, czyli od strony rzeki, jest ono odpowiednie dla osób niepełnosprawnych, starszych i matek z dziećmi
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku C, po lewej stronie od wejścia głównego

4. Szkołą kieruje Dyrektor:

 • Dyrektorem szkoły jest Ewa Dąbrowska
 • Dyrektorowi w pracy pomagają wicedyrektorzy, kierownicy, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi

5. W szkole można się uczyć w klasach:

 • Dla młodzieży (licea, technika i szkoły branżowe- lekcje odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku)
 • Dla dorosłych (lekcje odbywają się popołudniami od poniedziałku do piątku lub w weekendy)