Placówką kieruje Dyrektor Szkoły – mgr Ewa Dąbrowska 
z pomocą Zespołu Kierowniczego, w skład którego wchodzą:

  • wicedyrektor ds. kształcenia młodzieży – mgr Magdalena Przybysławska
  • wicedyrektor ds. organizacyjnych – mgr Agnieszka Flis-Bukowska
     
  • kierownik szkolenia praktycznego – mgr Adriana Tabaczyńska
  • kierownik pozaszkolnych form kształcenia - mgr Arleta Radomska
  • kierownik Multimedialnego Centrum Informacji – mgr Dorota Sobiś
  • kierownik ds. gospodarczych – mgr Agata Mijakowska-Klarecka
  • główny księgowy – mgr Justyna Matuszak