Prezydium Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców  Małgorzata Idźkowska
Zastępca przewodniczącej Anna Jacoszek
Sekretarz Agnieszka Błaszczyk
Skarbnik Piotr Jacoszek
Członek Kamila Wróbel
Członek Anna Przydatek
Członek Urszula Świerszczyńska