Prezydium Rady Rodziców
przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego
rok szkolny 2022/2023

Przewodnicząca Rady Rodziców  Anna Jacoszek
Zastępca przewodniczącej Kamila Wróbel
Sekretarz Agnieszka Błaszczyk
Skarbnik Piotr Jacoszek
Członek Barbara Batorska
Członek Karolina Kaźmierska
Członek Aneta Leśniewska