WAŻNY KOMUNIKAT !!!

OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKICH - 2022/2023

Informujemy, że rozpoczyna się kolejna VIII edycja Olimpiady. Przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady planowane jest w miesiącach od września do grudnia 2022 r. Szczegółowy Terminarz zamieszczono w załączniku

 1. Uwagi dotyczące zmiany nazwy Olimpiady i zakresu tematycznego

W związku z nowymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki (dostosowanie tematyki olimpiad do wyznaczonych dziedzin) zachodzą pewne zmiany w naszej Olimpiadzie, tzn:

  1. nazwa Olimpiady ulega zmianie i brzmi: Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Menedżerskich
  2. uczestnikami Olimpiady WiUM mogą być uczniowie Technikum, w szczególności kształcący się w zawodach: technik ekonomista i technik rachunkowości,
  3. program Olimpiady dotyczy dwóch dziedzin: ekonomia i rachunkowość,
  4. laureaci i finaliści Olimpiady WiUM mogą być nadal zwolnieni z przystąpienia do części pisemnej egzaminu zawodowego, ale przywilej ten dotyczy tylko zawodów wymienionych w pkt. 2)
 1. Inne uwagi i ważne informacje
  1. terminy poszczególnych etapów w razie konieczności mogą ulec zmianie,
  2. w przypadku większego zagrożenia epidemiologicznego niektóre lub wszystkie etapy Olimpiady mogą zostać przesunięte na okres zimowo-wiosenny,
  3. formuła przeprowadzenia eliminacji szkolnych i okręgowych nie ulega większym zmianom w stosunku do lat ubiegłych,
  4. zawody centralne planowane w dniach 15 – 16 grudnia br.,
  5. w razie większego zagrożenia sanitarnego oraz ze względu na bezpieczeństwo uczestników i opiekunów zawody centralne mogą być zorganizowane jednocześnie w czterech strefach finałowych jako etap jednodniowy (test + część praktyczna),
 1. Temat wiodący VIII Olimpiady WiUM brzmi:

 

„FUNKCJONOWANIE GOSPODARKI W DOBIE KRYZYSU ENERGETYCZNEGO”

 1. Informacje szczegółowe dotyczące VIII Olimpiady WiUM

Informator Olimpiady, w tym regulamin, szczegółowy program, druki zgłoszeń oraz inne bieżące informacje ukażą się najpóźniej do 12 września br.

Organizatorzy Olimpiady WiUM:

 • Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy
 • Komitet Główny Olimpiady WiUM