Organizatorzy Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich informują, że rozpoczyna się kolejna VII edycja Olimpiady. Przeprowadzenie poszczególnych etapów Olimpiady planowane jest w miesiącach od września do grudnia 2021 r. Szczegółowy Terminarz zamieszczono w załączniku. Informator Olimpiady, w tym regulamin, szczegółowy program, druki zgłoszeń oraz inne bieżące informacje ukażą się najpóźniej do 12 września br.

Uwaga:

  • terminy poszczególnych etapów w razie konieczności mogą ulec zmianie,
  • w przypadku większego zagrożenia epidemiologicznego niektóre lub wszystkie etapy Olimpiady mogą zostać przesunięte na okres zimowo-wiosenny,
  • formuła przeprowadzenia eliminacji szkolnych i okręgowych nie ulega większym zmianom w stosunku do lat ubiegłych,                                            
  • ze względu na bezpieczeństwo uczestników i opiekunów zawody centralne zostaną zorganizowane jednocześnie w czterech strefach finałowych jako etap jednodniowy (test + część praktyczna),
  • dla zwycięzców, najlepszych uczestników i ich opiekunów planowane jest uroczyste spotkanie, tzw. Gala Laureatów VII Olimpiady WiUHM.

 

Organizatorzy Olimpiady WiUHM:

- Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy

- Komitet Główny Olimpiady WiUHM